EN 

Mirė Etninių tyrimų centro vadovė Natalija Kasatkina

NATALIJA KASATKINA (1949-2008) Kovo 11-osios išvakarėse – kovo 10-osios vakare – mirė Natalija Kasatkina, sociologė, socialinių mokslų habilituota daktarė, aktyvi Sąjūdžio veikėja, viena Atviros Lietuvos fondo steigėjų ir ilgametė valdybos narė. N. Kasatkina gimė 1949 m., augo ir mokėsi Kaune, kur baigė Kauno politechnikos institutą. Daug gyvenimo metų ji skyrė sociologijai – Lietuvos visuomenės, jos [...]

Patalpinta: Naujienos

Etniškumo studijos 2008/1-2

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2008/1-2 Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2008.- 172 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041. Pristatomas leidinys – tai straipsnių rinkinys, kurio temos apima istorinių ir dabartinių gyventojų surašymų ir etninės kilmės registravimo surašymuose klausimus, socialinės nelygybės viešajame diskurse konstravimą, tarpetninių santykių švietimo sektoriuje analizę, romų bei pabėgėlių, imigrantų socialinės integracijos [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2007/2

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/ Русские в странах Балтийского региона: меньшинство и государство Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2007.- 255 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Pristatomas leidinys skirtas rusų mažumos Baltijos jūros regiono šalyse socialinės raidos aspektų analizei. Jame nagrinėjama trijų šalių – Lietuvos, Latvijos [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2007/1

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/1: Tadas Leončikas. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2007.- 206 p. iliustr. – Santr. anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Šiame leidinyje spausdinama studija nagrinėja pagrindinę asimiliacijos tendenciją šiuolaikinėje Lietuvoje, t.y. asimiliaciją į visuomenės daugumą. Publikacijoje aptariamos sociologinės asimiliacijos sampratos, įvertinama etninių grupių amžiaus struktūra, gimtosios kalbos paplitimas, nedeklaravusių [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2006/1

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2006/1: ETNINIS NEPAKANTUMAS/ Ethnicity Studies 2006/1: Ethnic Intolerance Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2006.- 184 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Pristatomas leidinys – tai teminis straipsnių rinkinys, skirtas etninio nepakantumo raiškos Lietuvoje analizei. Leidinio pradžioje pateikiama pastarųjų metų etninio nepakantumo ir ksenofobijos tendencijų Lietuvoje apžvalga. Keletas leidinio straipsnių [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2005

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2005: Vida Beresnevičiūtė. Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2005.- 182 p. iliustr. – Santr. anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Šis teminis leidinys yra skirtas sociologės Vidos Beresnevičiūtės atliktai studijai, kurioje atskleidžiamas etninių grupių socialinės integracijos turinys. Pristatoma studija atspindi tyrimo perspektyvą, grindžiamą siekiu sociologinę etninių grupių santykių analizę [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2004

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2004: EUROPOS INTEGRACIJOS SUVOKIMAI/ Ethnicity Studies 2004: Perceptions of European Integration. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2004. ISSN 1822-1041. Sudarytojai: T. Leončikas, K. Šliavaitė Šis teminis mokslinių straipsnių rinkinys yra skirtas etninei referendumų dėl narystės Europos Sąjungoje dimensijai. Analizuojamos tos Rytų ir Vidurio Europos šalys, kuriose esama santykinai gausių etninių mažumų: kai kuriais [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos