EN 

Etniškumo studijos 2007/2

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/
Русские в странах Балтийского региона: меньшинство и государство

Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2007.- 255 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041

Pristatomas leidinys skirtas rusų mažumos Baltijos jūros regiono šalyse socialinės raidos aspektų analizei. Jame nagrinėjama trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Suomijos – specifika. Leidinio pirmame skyriuje analizuojami rusų socialinės situacijos minėtose valstybėse ypatumai. Pagrindinis dėmesys sutelktas į rusų adaptacijos strategijų, rusų etninės elgsenos strateginės struktūracijos ir dalyvavimo pilietinės visuomenės kūrime problematiką, taip pat įvertinama rusų nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje veiklos įtaka šios etninės grupės konsolidacijos laipsniui bei formai. Antrojo skyriaus straipsniai skirti sociokultūrinių tendencijų masinio informavimo priemonėse rusų kalba atskleidimui. Analizuojamas po 1990 m. Lietuvos rusiškoje spaudoje vykusių permainų pobūdis, taip pat nagrinėjamas masinio informavimo priemonių  rusų kalba vaidmuo Suomijos visuomenėje. Paskutiniame leidinio skyriuje atsigręžiama į istorinę retrospektyvą. Išskiriamos ir išsamiau analizuojamos skirtingų istorinių laikotarpių Lietuvos sentikių tyrimų kryptys, įvertinama šių tyrimų apimtis ir būklė. Be to, pristatomi įvairūs rusų mažumos socialinės situacijos Lietuvos Respublikoje (1918–1940) aspektai.

Turinį ir straipsnių santraukas lietuvių bei anglų kalbomis galite rasti čia

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.