EN 

Etniškumo studijos

Etniškumo studijos – 2003-2015 metais Etninių tyrimų instituto leistas tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimo metodologijai. Etniškumo studijose publikuoti socialinių mokslų srities (sociologijos, antropologijos, politikos mokslų, ekonomikos, istorijos ir kultūros studijų) straipsniai, nagrinėjantys etninius pokyčius ir procesus šiuolaikinėse visuomenėse.

Nuo 2016 m. Etniškumo studijų leidyba laikinai sustabdyta.

Su išleistais Etniškumo studijų numeriais galite susipažinti čia