EN 

Etniškumo studijos

Etniškumo studijos Lietuvoje leidžiamas tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimo metodologijai. Leidinį leidžia Etninių tyrimų institutas, du kartus per metus.

Etniškumo studijose publikuojami socialinių mokslų srities (sociologijos, antropologijos, politikos mokslų, ekonomikos, istorijos ir kultūros studijų) straipsniai, nagrinėjantys etninius pokyčius ir procesus šiuolaikinėse visuomenėse.

Nuo 2003 metų leidžiamame leidinyje nuosekliai analizuojami teoriniai nacionalizmo, etniškumo ir tarpetninių santykių bei jų tyrimų aspektai, taip pat pateikiamos aktualios konkretaus laikotarpio realijų, vienaip ar kitaip susijusių su etniškumo raiška nūdienos visuomenėse mokslinės interpretacijos.

Recenzuojamas mokslinis leidinys Etniškumo studijos yra įtrauktas į tarptautines duomenų bazes, kuriose referuojamų leidinių moksliniai straipsniai gali būti pripažįstami tinkamais vertinant mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją:

SocINDEX with Full Text (EBSCO)

Central & Eastern European Academic Source™ (EBSCO)

Sociological abstracts (CSA)

Etniškumo studijų leidinius galima įsigyti Etninių tyrimų institute, Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. 272 20 63, el. p.: ces@ces.lt