EN 

Dr. Giedrė Blažytė

Mokslo darbuotoja

giedre@ces.lt

Curriculum Vitae (anglų k.)

Mokslinių interesų sritys:

– Šiuolaikinės migracijos procesai;
– Lyties aspektas migrantų integracijos procese;
– Nelegali migracija ir prekybos žmonėmis problematika;
– Tarptautinės apsaugos gavėjų integracija;
– Visuomenės nuostatos migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų atžvilgiu.

Išsilavinimas:

2017 m. birželio 30 d. įgytas  socialinių mokslų (sociologijos krypties) daktaro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Disertacija Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese.
2008-2010 m. – Sociologijos magistro laipsnis. Tarptautinė jungtinė programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“, Mykolo Romerio Universitetas (Lietuva) kartu su partneriais Tamperės universitetu (Suomija), Johannes Kepler universitetu (Austrija).

Mokslinės stažuotės:

2013 m. – Linčiopingo universiteto Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų instituto (Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO)) kursas „Įvadas į etniškumo ir migracijos tyrimų metodus“ („Introduction to research methods in Ethnic and migration studies“, Norčiopingas, Švedija.

Publikacijos:

Blažytė, G.  Antunes, C. 2021. Mobility and Displacement in and around the Mediterranean: An Introduction // Ler História 78/2021, p. 9-15. ISSN 2183-7791.

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V. 2020.  Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugees// OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, VDU, 2020, nr. 1(29), p. 7-30. ISSN 2351-6461.

Blažytė, G., Žibas, K. 2019. Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices//  Transfer:  European Review of Labour and Research. V. 25 (1), p. 113-119.  SAGE Publishing. ISSN: 1024-2589, Online ISSN: 1996-7284.

Blažytė, G. 2018. Contextual factors of family reunification and social adaptation//CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2018, 6 (1), p. 53-64. ISSN (online) 2335-7959.

Blažytė, G., Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania// Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R.F. 2017. Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania //Pedagogika.  Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2017, T. 128, Nr. 4, p. 20-38. ISSN 1392-0340.

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. 2016. Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakanktumo ir socialinės distancijos stebėsena//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Blažytė,  G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste//Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas. 2015, Nr. 7 (2), p. 394-410. ISSN 2029-2244.

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. p. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu//OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2014, Nr. 1 (17),  VDU: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 7-22. ISSN 1822-5152.

Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje//Tiltas į ateitį. Nr. 1 (8), KTU, p. 75-79, ISSN 2029-9346.

Kanopienė, V., Blažytė, G. 2011. Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the EU Member States//Socialinis darbas: mokslo darbai 9(2), Mykolo Romerio Universitetas, p. 6-14. ISSN 1648-4789.