EN 

Monografija „Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusai”

  ETNIŠKUMO IR RELIGIJOS SĄVEIKA  KINTANČIUOSE ISTORINIUOSE IR SOCIALINIUOSE KONTEKSTUOSE: LIETUVOS LENKAI IR RUSAI Monografija Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas. Vilnius, 2022, 260 p. ISBN 978-609-96239-8-6 (spausdintinis), ISBN 978-609-96239-9-3 (internete). Monografijos autoriai analizuoja, ar ir kaip skirtinguose kontekstuose (tokiuose, kaip mokykla, religinė organizacija, vietos bendruomenė, žiniasklaida) religija etninių […]

Patalpinta: Uncategorized

Mokslinis seminaras “The interplay of ethnic and religious identities in changing historical and social contexts“ – 2022 m. balandžio 13 d.

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius maloniai kviečia į mokslinį seminarą “The interplay of ethnic and religious identities in changing historical and social contexts“. Renginio metu bus pristatyti kokybinės žiniasklaidos turinio analizės ir kokybinio lauko tyrimų duomenys. Diskutuosime, kaip tokių tapatybės dimensijų kaip etniškumas ir religija sąsajos yra konstruojamos žiniasklaidos, mokyklų, religinių […]

Patalpinta: Uncategorized

Nauji 2021 metų visuomenės nuostatų apklauos rezultatai

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyriaus ir VŠĮ ”Diversity development group” užsakymu atlikta 2021 metų visuomenės nuostatų apklausa. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2021 metų rugsėjo 17 – spalio 3 d. pagal su užsakovu suderintą klausimyną apklausą atliko Lietuvos – Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ . […]

Patalpinta: Uncategorized

Lietuvos socialinių tyrimų centro reorganizavimas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS tapo LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO SOCIOLOGIJOS INSTITUTO  padaliniu. Visą reikiamą informaciją apie LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRĄ laikinai skelbsime LSTC ir Etninių tyrimų instituto tinklapyje.

Patalpinta: Uncategorized

Kvietimas į konferenciją „SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS LIETUVOJE: ETNINIŲ IR MIGRANTŲ GRUPIŲ PERSPEKTYVA“ – 2020 m. gruodžio 18 d.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, tęsdamas LSTC kasmetinių mokslinių konferencijų tradiciją, kviečia dalyvauti konferencijoje „SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS LIETUVOJE: ETNINIŲ IR MIGRANTŲ GRUPIŲ PERSPEKTYVA“. Konferencija vyks 2020 m. gruodžio 18 d. 10 val. virtualioje platformoje ZOOM. Konferencijoje bus pristatyti pagal ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų ir plėtros programą „Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant […]

Patalpinta: Uncategorized

LSTC mokslinės metinės konferencijos pavasario sesija – 2019 m. birželio 10 d.

Lietuvos socialinių tyrimų centras (LSTC) kviečia Jus dalyvauti kasmetinėje LSTC konferencijoje. Konferencijos pavasario sesijos metu LSTC Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotojai, mokslininkai iš Lietuvos ir JAV aukštųjų mokyklų, remdamiesi savo atliekamų tyrimų rezultatais, diskutuos apie Lietuvos visuomenei aktualius identiteto, atminties, etninės ir lyčių lygybės politikos, taip pat visuomenės nuostatų etninių ir religinių grupių atžvilgiu klausimus. […]

Patalpinta: Uncategorized

Kultūros ministerijoje vyko diskusija romų švietimo klausimais

Gegužės 11 d. Kultūros ministerija surengė apskrito stalo diskusiją aptarti romų švietimo problemas. Tai yra antras valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų susitikimas sprendžiant romų integracijos klausimus. Diskusijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Etninių tyrimų instituto, Žmogaus teisių centro, Lietuvos vaikų fondo ir Romų integracijos namų […]

Patalpinta: Uncategorized

Nepatogaus kino diskusija – romų švietimas

Kviečiame į Nepatogaus kino organizuojamą diskusiją apie romų švietimą Lietuvoje, kurioje kartu su Švietimo ir mokslo viceministru Vaidu Baciu, Romų integracijos namų direktore Božena Karveliene, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės patarėju Egidijumi Meilumi dalyvaus ir Etninių tyrimų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Vita Petrušauskaitė. Diskusija moderuos žurnalistė Audra Čepkauskaitė. Renginys vyks kovo 30 d. (penktadienį)  Skalvijos kino teatre […]

Patalpinta: Uncategorized