EN 

Visuomenės nuostatų ir žiniasklaidos stebėsena

Nuo 2005 m. Etninių tyrimų institutas atlieka visuomenės nuomonės apklausas, tirdamas gyventojų nuostatas dėl Lietuvoje gyvenančių įvairių socialinių ir etninių grupių (pavyzdžiui, romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.). Žiniasklaidos monitoringas institute vykdomas nuo 2004 m., daugiausia dėmesio skiriama tekstams etnine tematika, analizuojamos etninio nepakantumo apraiškos spaudoje lietuvių kalba.

Žiniasklaidos stebėsena

Nuo 2005 m. Etninių tyrimų institute vykdoma Lietuvos spaudos stebėsena ir kaupiama duomenų bazė. Tekstai spaudos stebėsenai (2005-2008) buvo renkami iš trijų pagrindinių Lietuvos dienraščių Respublika, Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, tinklalapių Delfi, Omni (Balsas) ir interneto dienraščio Bernardinai. Nuo 2009 m. stebima visa lietuviška spauda ir interneto leidiniai. Kaupiama ir sisteminama informacija (straipsniai, žinutės ir kt.) apie etnines mažumas, migrantus, pabėgėlius ir kitas mažumų grupes Lietuvoje. Skelbti tekstai atrenkami pagal raktinį žodį – etnonimą (minimą etninę grupę, pvz. čigonai, romai, rusai, žydai, lenkai, čečėnai, kt.), taip pat įvairių imigrantų grupių (pabėgėliai, imigrantai, kt.), religinių grupių (musulmonai, judėjai, stačiatikiai, kt.) pavadinimus.

Visuomenės nuostatų apklausos

Nuo 2005 metų Etnininių tyrimų centras (ETC) kasmet atlieka visuomenės nuomonės apklausą, kurios tikslas ištirti gyventojų nuomonę apie Lietuvoje gyvenančių įvairių žmonių grupių (pavyzdžiui, romų (čigonų), žydų, musulmonų) situaciją Lietuvoje. Visos reprezentatyvios apklausos atliekamos tiesioginio interviu metodu apklausiant nuolatinius Lietuvos gyventojus. Apklausų rezultatų paklaida neviršija 3 proc.

Su apklausų duomenimis galima susipažinti mūsų tinklalapyje ir Etninių tyrimų institute.