EN 

Karolis Dambrauskas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas (nuo 2017 10 02)

dambrauskas@ces.lt

Gyvenimo aprašymas

Mokslinių interesų sritys

– Nacionalizmai;
– Tautinių mažumų politika;
– Tautinės mažumos;
– Posocializmo antropologija;
– Valdysenos studijos;
– Žemės grąžinimas

Išsilavinimas:

2022 m. rugsėjo 16 d. apginta daktaro disertacija „Mapping Ethnicity-Property Nexus: Framing and Negotiating Ethnicity in the Process of Land Restitution in South-Eastern Lithuania“ (liet. „Etniškumo dimensija privačios nuosavybės atstatymo procese: svarstant etniškumo sampratas ir reikšmę žemės restitucijos eigoje pietryčių Lietuvoje“). Įgytas socialinių mokslų (sociologijos krypties) daktaro laipsnis.

– 2017-dabar: Sociologijos krypties doktorantūros studijos Lietuvos socialinių tyrimų centre (LSTC) (vadovė: dr. Kristina Šliavaitė)

– 2014-2016: Vidurio Europos universitete (angl. Central European University) įgytas Nacionalizmo studijų magistro laipsnis. Baigiamasis darbas: „Įsivaizduojant etninę demokratiją: lenkų tautinės mažumos atsakas į Lietuvos valstybės valdymą“ (angl. Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority’sResponce to the Governance of the Lithuanian State) (vadovas: prof. András Kovács).

Publikacijos:

Dambrauskas, K. 2021. Re-interpretation of the Nationalism-Economy Nexus: Nation-State Building via Neoliberal Reforms During Post-Socialist Transformations in the Baltic States.//Filosofija. Sociologija.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2021, T. 32, Nr. 2, p. 141-149. ISSN 0235-7186.

Dambrauskas, K. , Baradziej, E. 2021.  “Don’t tell me that I don’t exist”:The construction and practice of Macedonian national identity.// Anthropology of East Europe Review37(1).  p. 156-170. ISSN 2153-2931.

Dambrauskas, K. 2020. Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste. //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 28-45. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   ISSN 2029-963X,  eISSN 2424-497X.

Dambrauskas, K.  2019. Reducing prejudice through biased group contact?// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, T. 18. Vilniaus universitetas,  p.  112-121. ISSN 1648-2425, eISSN 2345-0266.

Dambrauskas, K. 2017. Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU Accession.//Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2017. Vol. 3. No 4, p. 66-86. ISSN 2416-089X.