EN 

Karolis Dambrauskas

Doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas (nuo 2017 10 02)

dambrauskas@ces.lt

Gyvenimo aprašymas

Mokslinių interesų sritys

- Nacionalizmai;
- Tautinių mažumų politika;
- Tautinės mažumos;
- Posocializmo antropologija;
- Valdysenos studijos;
- Žemės grąžinimas

Išsilavinimas:

- 2017-dabar: Sociologijos krypties doktorantūros studijos Lietuvos socialinių tyrimų centre (LSTC) (vadovė: dr. Kristina Šliavaitė)

- 2014-2016: Vidurio Europos universitete (angl. Central European University) įgytas Nacionalizmo studijų magistro laipsnis. Baigiamasis darbas: „Įsivaizduojant etninę demokratiją: lenkų tautinės mažumos atsakas į Lietuvos valstybės valdymą“ (angl. Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority’sResponce to the Governance of the Lithuanian State) (vadovas: prof. András Kovács).

Publikacijos:

Dambrauskas, K. 2020. Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste. //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 28-45. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   ISSN 2029-963X,  eISSN 2424-497X.

Dambrauskas, K.  2019. Reducing prejudice through biased group contact?// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, T. 18. Vilniaus universitetas,  p.  112-121. ISSN 1648-2425, eISSN 2345-0266.

Dambrauskas, K. 2017. Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU Accession.//Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2017. Vol. 3. No 4, p. 66-86. ISSN 2416-089X.