EN 

Visuomenės nuostatų apklausos

2022 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2022 m. rugsėjo 16-27 d. duomenys

2021 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: rugsėjo 17 d. – spalio 3 d. duomenys

2020 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2020 m. spalio 13 – 23 d. duomenys

2019 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2019 m. kovo 25 – balandžio 10 d. duomenys

2016 m. ir 2017 m. Visuomenės nuostatų monitoringo rezultatai (žr. p. 62-87)

2015 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2015 m. lapkričio 19–29 d. apklausos duomenys ir požiūrio į pabėgėlius duomenys.

2014 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai:  apklausos duomenys ir požiūrio į migrantus duomenys.

2013 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2013 m. rugsėjo–spalio mėn. apklausos duomenys ir požiūrio  į darbo migrantus duomenys.

2012 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2012 m. kovo 26–balandžio 3 d. apklausos duomenys.

2011 m. Visuomenės nuostatų apklausų duomenys: 2011 spalio 20–30 d. apklausos duomenys.

2010 m.: Visuomenės nuostatų apklausų duomenys: 2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2 d. visuomenės nuomonės ir požiūrio į imigrantus apklausų rezultatai.

2009 m.: Visuomenės nuostatų ir požiūrio į Lietuvoje gyvenančius trečių šalių piliečius apklausos rezultatai: 2009 m. balandžio mėn.

2008 m.: Visuomenės nuomonės apklausų duomenys:  2008 m. vasario 29 – kovo 13d. visuomenės nuomonės  ir  požiūrio į darbo migrantus apklausų rezultatai.

2007 m.: Visuomenės nuomonės apklausos 2007 m. vasario 14 – 21 d. rezultatai ir pranešimas skirtas Tarptautinei rasinės diskriminacijos panaikinimo dienai.

2006 m.: Visuomenės nuomonės apklausos 2006 m. vasario 14 – 21 d. rezultatai ir pranešimas skirtas Tarptautinei rasinės diskriminacijos panaikinimo dienai.

2005 m.: Gyventojų nuomonė apie Lietuvoje gyvenančių įvairių žmonių grupių (pvz., romų (čigonų), žydų, musulmonų) situaciją Lietuvoje: visuomenės nuomonės apklausos 2005 m. gegužės 5-8 d. pranešimas.