EN 

Veikla

Etninių tyrimų skyrius yra Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto (LSMC SI) padalinys.

Etninių tyrimų skyriaus veiklos ištakos siekia 2002 m., kuomet tuometiniame Socialinių tyrimų institute buvo įkurtas Etnosociologijos skyrius. Jo įkūrėja ir ilgametė vadovė – žinoma Lietuvos sociologė Natalija Kasatkina. 2003 m. skyrius pervadintas Etninių tyrimų skyriumi, 2005 m. – Etninių tyrimų centru. Nuo 2010 m. liepos mėn. institutas veikia dabartiniu pavadinimu kaip Lietuvos socialinių tyrimų centro padalinys. Jo pagrindinė veiklos kryptis – etnosocialinių procesų tyrimai.

Etninių tyrimų skyrius stebi ir nagrinėja etninių mažumų, migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių padėtį, renka ir analizuoja duomenis iš valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų šaltinių apie integracijos prielaidas ir problemas užimtumo (darbo santykių), švietimo, teisės aktų, būsto, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros bei rasistinio smurto ir nusikaltimų srityse, rengia specializuotas studijas atskirų grupių diskriminacijos klausimais. Etninių tyrimų institute (ETI) dirba 8 mokslo darbuotojai, 2003–2015 m. buvo leidžiamas mokslo žurnalas ,,Etniškumo studijos”.

Etninių tyrimų skyriuje parengtos ir apgintos daktaro disertacijos:

Giedrė Blažytė (2017) „Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese” (socialiniai mokslai, sociologija – 05S). Disertacijos darbo vadovas dr.  Andrius Marcinkevičius.
Vita Petrušauskaitė (2014)Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko analizė“ (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Disertacijos darbo vadovas prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis.
Karolis Žibas (2012) „Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė, tęstinumas ir migracijos tinklo formavimasis” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Disertacijos darbo vadovas prof. habil. dr.  Arvydas Virgilijus Matulionis.
Monika Frėjutė-Rakauskienė (2009)  „Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu”  (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Disertacijos darbo vadovai doc. dr. Natalija Kasatkina ir prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis.
Tadas Leončikas (2006) „Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).  Disertacijos darbo vadovė doc. dr. Natalija Kasatkina.
Vida Beresnevičiūtė (2005) „Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos  šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).  Disertacijos darbo vadovė doc. dr. Natalija Kasatkina.