EN 

Darbuotojai

Etninių tyrimų instituto vadovas – dr. Andrius Marcinkevičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas – andrius(eta)ces.lt
dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, vyresnioji mokslo darbuotoja – monika(eta)ces.lt;
dr. Kristina Šliavaitė, vyresnioji  mokslo darbuotoja – kristina(eta)ces.lt
dr. Giedrė Blažytė, mokslo darbuotoja – giedre(eta)ces.lt
dr. Vita Kontvainė, mokslo darbuotoja – vita(eta)ces.lt
dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič,  mokslo darbuotoja – ces(eta)ces.lt
Karolis Dambrauskas, jaun. mokslo darbuotojas, doktorantas – dambrauskas@ces.lt
Asta Visockaitė, doktorantė – astaviso@gmail.com
Janina Koliato – sekretorė-referentė, administratorė, janina(eta)ces.lt