EN 

Darbuotojai

Etninių tyrimų  skyriaus vedėja – dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, vyresnioji mokslo darbuotoja – monika(eta)ces.lt;

dr. Andrius Marcinkevičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas – andrius(eta)ces.lt
dr. Kristina Šliavaitė, vyresnioji  mokslo darbuotoja – kristina(eta)ces.lt
dr. Giedrė Blažytė, mokslo darbuotoja – giedre(eta)ces.lt
dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič,  mokslo darbuotoja – ces(eta)ces.lt
dr. Karolis Dambrauskas, jaun. mokslo darbuotojas – dambrauskas@ces.lt
Agnieška Avin, jaun. mokslo darbuotoja, doktorantė – agneska.avin@gmail.com
Asta Visockaitė, doktorantė – astaviso@gmail.com
Janina Koliato – specialistė, janina(eta)ces.lt