EN 

2020 m. visuomenės nuostatų apklausos rezultatai

Paskelbti naujausios 2020 m. Lietuvos gyventojų apklausos nuostatų įvairių etninių ir socialinių grupių atžvilgiu rezultatai. 2020 m. spalio 13 – 23 d. duomenys Ankstesnių metų duomenis galite rasti čia.   Asmuo kontaktams: Vita Kontvainė, vita@ces.lt, 8 5 272 2063 Etninių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras A. Goštauto 9, Vilnius

Patalpinta: Naujienos

Lietuvos gyventojų nuostatos etninių ir religinių grupių Lietuvoje atžvilgiu 2019 m.

Šių metų balandžio 30 d. vykusios konferencijos „Etninė ir religinė įvairovė: įtraukties strategijos įmonėse“ metu Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Lietuvos „Įvairovės Chartija“ ir „Diversity Development group“ pristatė reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos, kurios metu buvo siekiama atskleisti nuostatas etninių ir religinių grupių Lietuvoje atžvilgiu, rezultatus. Išsamiau su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

Patalpinta: Naujienos

Kvietimas į konferenciją „ETNINĖ IR RELIGINĖ ĮVAIROVĖ: ĮTRAUKTIES STRATEGIJOS ĮMONĖSE”

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos „Įvairovės Chartija“ su partneriais kviečia Jus į konferenciją, kurioje bus diskutuojama, kaip įmonės Lietuvoje užtikrina įvairovės valdymą darbo vietoje taikydamos skirtingas įtraukties strategijas. Nevyriausybinio sektoriaus patirtis ir praktika leis giliau pažvelgti į pažeidžiamų grupių įtraukimą į darbo rinką atsižvelgiant į platesnį integracijos politikos kontekstą Lietuvoje, o EBPO patirtis suteiks […]

Patalpinta: Naujienos

Išleista monografija „Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai”

Monografijoje analizuojama, kaip socialinis ir istorinis teisingumas formuojamas žiniasklaidoje, viešojoje erdvėje, švietimo politikoje, nevyriausybiniame sektoriuje. Autoriai tyrinėja, kaip individai dalyvauja socialinio ir istorinio teisingumo procesuose; kokios yra jų socialinio ir istorinio teisingumo patirtys ir sampratos; kada istorinis ir socialinis teisingumas vienos etninės grupės atžvilgiu tampa neteisybe kitai grupei. Kadangi istorinio teisingumo klausimai iškyla ir vėl […]

Patalpinta: Naujienos

Pradedamas įgyvendinti projektas „FRANET“

Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „FRANET„. Projekte atliekama nepakantumo stebėsena apima įvairių visuomenės gyvenimo ir socialinės praktikos sričių tyrimus, esamų ir naujai surenkamų duomenų analizę, kuri pateikiama teminių ataskaitų pagrindu. Tai duomenų rinkimas ir tyrimų paslaugos pagrindinių teisių klausimais. Projekto koordinatorius: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (Viena, Austrija) Projekto koordinatorė Lietuvoje: dr. […]

Patalpinta: Naujienos

Mokslinio projekto „Socialinis ir istorinis teisingumas Lietuvoje: etninė ir generacijų dimensija” rezultatų aptarimas

Etninių tyrimų institutas  kviečia į mokslinio projekto „Socialinis ir istorinis teisingumas Lietuvoje: etninė ir generacijų dimensija“ rezultatų aptarimą-diskusiją. Seminare pristatysime kokybinių lauko ir žiniasklaidos tyrimų duomenis ir diskutuosime, koks yra santykis tarp etniškumo, atskirties ir socialinio bei istorinio teisingumo patirčių ir sampratų; kada teisingumas vienos etninės grupės ar individų atžvilgiu tampa neteisingumu kitos grupės ar […]

Patalpinta: Naujienos

Išleista monografija „Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai”

Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9. Monografijos autoriai tarpdiscipliniškai analizuoja etninius procesus Pietryčių Lietuvoje. Monografijos dalyse aptariami istoriniai procesai, žiniasklaidos konstruojami lenkų etninės grupės įvaizdžiai, savivaldybių lygmeniu vykdomos istorinės atminties politika, švietimo įstaigų ir […]

Patalpinta: Naujienos

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2015/2“ numeris

Etniškumo studijos 2015/2 Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories Kviestiniai redaktoriai: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu) ir Erica Resende (Erica@iuperj.br) Šiame specialiame Etniškumo studijų numeryje spausdinami straipsniai apie atminties politiką ir traumines patirtis, paremti feministinėmis, konstruktyvistinėmis, pereinamojo laikotarpio teisingumo ir kitomis tarptautinių studijų teorijomis. Tokiu būdu mėginama išsiveržti iš tradicinio mąstymo apie […]

2015 m. visuomenės nuostatų apklausos rezultatai

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės nuostatų apklausos  rezultatai 2016 m. sausio 7 d. 2015 m. lapkričio mėn. įvykdytos teroristinės atakos Paryžiuje, kiti šiemet įvykdyti teroro aktai ir jų aptarimas Lietuvos viešojoje erdvėje turėjo neigiamos įtakos Lietuvos gyventojų nuostatoms musulmonų ir pabėgėlių atžvilgiu. Lietuvos socialinių tyrimų centro užsakymu visuomenės nuostatų apklausa […]

Naujas Etniškumo studijų numeris – leidykloje

Žurnalas šiuo metu rengiamas spaudai. Etniškumo studijos 2015/2 Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories Kviestiniai redaktoriai: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu) ir Erica Resende (Erica@iuperj.br) Šiame specialiame Etniškumo studijų numeryje spausdinami straipsniai apie atminties politiką ir traumines patirtis, paremti feministinėmis, konstruktyvistinėmis, pereinamojo laikotarpio teisingumo ir kitomis tarptautinių studijų teorijomis. Tokiu būdu mėginama […]