EN 

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2015/2“ numeris

Etniškumo studijos 2015/2 Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories Kviestiniai redaktoriai: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu) ir Erica Resende (Erica@iuperj.br) Šiame specialiame Etniškumo studijų numeryje spausdinami straipsniai apie atminties politiką ir traumines patirtis, paremti feministinėmis, konstruktyvistinėmis, pereinamojo laikotarpio teisingumo ir kitomis tarptautinių studijų teorijomis. Tokiu būdu mėginama išsiveržti iš tradicinio mąstymo apie […]

Naujas Etniškumo studijų numeris – leidykloje

Žurnalas šiuo metu rengiamas spaudai. Etniškumo studijos 2015/2 Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories Kviestiniai redaktoriai: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu) ir Erica Resende (Erica@iuperj.br) Šiame specialiame Etniškumo studijų numeryje spausdinami straipsniai apie atminties politiką ir traumines patirtis, paremti feministinėmis, konstruktyvistinėmis, pereinamojo laikotarpio teisingumo ir kitomis tarptautinių studijų teorijomis. Tokiu būdu mėginama […]

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2015/1” numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima nemokamai įsigyti Etninių tyrimų institute  (Lietuvos socialinių tyrimų centre). Šiame leidinyje pristatomi 2014-2015 m. įgyvendinto projekto „Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje”, kurį vykdant atlikta išsami į Lietuvą dirbti atvykusių ne ES piliečių situacijos studija, rezultatai. Didžiausią duomenų masyvą sudaro į Lietuvą dirbti atvykusių užsieniečių (ne […]

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2014/2” numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute (Lietuvos socialinių tyrimų centre). Šio numerio autorių tekstuose siekiama ištirti ir įvertinti globalizacijos procesų (transnacionalizmo) poveikį jaunų Lietuvos piliečių / lietuvių kilmės asmenų valstybinio ir tautinio tapatumo kaitos procesams ir naujųjų formų atsiradimui. Sprendžiama, kaip globalizacija lemia jaunimo, gimusio 1980-1990 m., tapatumų homogenizaciją ar fragmentaciją, […]

Išleista Vitos Petrušauskaitės studija „(Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė“

VITA PETRUŠAUSKAITĖ  (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų   pasitraukimo iš ugdymo  sistemos Vilniaus mieste  analizė (Etniškumo studijos 2014/1). Lietuvos socialinių tyrimų centras. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vaibra 2014. – 164 p.  iliustr. Santr. lietuvių ir anglų k. Bibliogr. 149-163 p. ISSN 1822-1041 ISBN 978-9955-862-44-4             Pristatomas leidinys tai […]

Išleista Karolio Žibo monografija „Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje“

Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje / Karolis Žibas. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014. – 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7 Monografijoje analizuojamos kinų ir turkų imigracijos prielaidos, migracijos tinklo formavimosi procesai, apimantys analizuojamų imigrantų grupių socialinius ryšius, dalyvavimą darbo rinkoje, apgyvendinimo, švietimo, socialinių paslaugų sektoriuose. Be migracijos motyvų ir migracijos tinklo kūrimosi, atskleidžiamos kinų ir […]

Kvietimas teikti straipsnius tematiniam Etniškumo studijų 2015/2 numeriui: Darbas ir migracija pokrizinėje Europoje

Call-for-articles of a special issue of Ethnicity Studies 2015/2:  Labour and migration in an age of austerity. The issue will be edited by prof. Charles Woolfson (REMESO) and prof. Arūnas Juška (East Carolina University), co-authors of The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model. London and New York: Routledge, 2014. The […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

2014 06 10: žurnalo pristatymas ir diskusija Tautinių bendrijų namuose

2014 m. birželio 10 d. (antradienis) 15:30-17:00 val. Tautinių bendrijų namai, Raugyklos g. 25, Vilnius Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vardu, kviečiame į mokslinio žurnalo „Etniškumo studijos 2013/2“ numerio pristatymą. Šio numerio tema – „Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų“. Renginio metu bus pristatyti naujausių mokslinių tyrimų apie etninius […]

Išleistos Etniškumo studijos 2013/2: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute (Lietuvos socialinių tyrimų centre). Šio numerio autorių tekstuose įvairių mokslo krypčių požiūriu analizuojami Pietryčių Lietuvos gyventojų tapatybė ir etniniai procesai, juos praeityje lėmę ir šiuo metu lemiantys veiksniai, apžvelgiama ligšiolinė šio regiono tyrimų būklė ir mėginamos nubrėžti jų plėtotės artimiausioje ateityje teorinės gairės.   […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Konferencijos „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui“ medžiaga

2014 m. balandžio 8 d. įvyko Tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferencija „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui“. Konferencijos metu buvo pristatyti naujausi tyrimai apie romų etninę grupę Lietuvoje – 2014 m. apgintų sociologijos (Vita Petrušauskaitė) ir teisės mokslų (Dovilė Gailiūtė) disertacijų rezultatai. Pagrindinis dėmesys konferencijos metu buvo skiriamas šiuo metu rengiamos […]