EN 

Projektai

Etninių tyrimų institutas vykdo valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos Lietuvos socialinių tyrimų centro ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos uždavinius, taip pat įgyvendina nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokslinius projektus, finansuojamus Lietuvos mokslo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių institucijų ar partnerių lėšomis.

Visuomenės nuostatų ir žiniasklaidos stebėsena

Nuo 2005 m. Etninių tyrimų institutas atlieka visuomenės nuomonės apklausas, tirdamas gyventojų nuostatas dėl Lietuvoje gyvenančių įvairių socialinių ir etninių grupių (pavyzdžiui, romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.). Žiniasklaidos monitoringas institute vykdomas nuo 2004 m., daugiausia dėmesio skiriama tekstams etnine tematika, analizuojamos etninio nepakantumo apraiškos spaudoje lietuvių kalba.

Etniškumo studijos

Etniškumo studijos – 2003-2015 metais Etninių tyrimų instituto leistas tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimo metodologijai. Etniškumo studijose publikuoti socialinių mokslų srities (sociologijos, antropologijos, politikos mokslų, ekonomikos, istorijos ir kultūros studijų) straipsniai, nagrinėjantys etninius pokyčius ir procesus šiuolaikinėse visuomenėse. Nuo 2016 m. Etniškumo studijų leidyba laikinai sustabdyta.