EN 

Vykdomi projektai

Šiuo metu Etninių tyrimų institute vykdoma ilgalaikė mokslo programa ir projektai:

ILGALAIKĖ MOKSLO PROGRAMA:

SOCIALINIŲ IR ETNINIŲ GRUPIŲ ITRAUKTIS  IR VEIKSNIAI KELIANT JŲ GEROVĘ: ŠEIMA, BŪSTAS, PAJAMOS, SOCIALINĖS PASLAUGOS (2017-2021) – ilgalaikė institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa. Vadovai – prof. dr. Laimutė Žalimienė ir dr.  Andrius Marcinkevičius.

PROJEKTAI:

SOCIALINIS IR ISTORINIS TEISINGUMAS LIETUVOJE ETNINĖ IR GENERACIJŲ DIMENSIJA  (2016 04 01–2018 12 31). Projekto vadovė – dr. vyr. mokslo darbuotoja Neringa Klumbytė (docentė, Majamio universitetas, JAV). Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIECIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS IR INTEGRACIJOS PROCESŲ STEBĖSENA (2016 09 01–2017 10 31).  Reikminių tyrimų projektas. Projekto vadovas – dr. Karolis Žibas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Projekto baigiamoji ataskaita

ETNIŠKUMAS IR IDENTITETAI PIETRYČIŲ LIETUVOJE: RAIŠKA, VEIKSNIAI IR KONTEKSTAI (2016 04 01–2016 12 31). Projekto vadovė – dr.  Monika Frėjutė-Rakauskienė. Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS STRATEGIJOS DOKUMENTAS (2016 04 04–2016 09 30).  Projekto vadovas – dr. Karolis Žibas. Projekto  vykdytojai -  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas ir  Diversity Development Group. Projektas  finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos.

Informacija apie projektą