EN 

Vykdomi projektai

Šiuo metu Etninių tyrimų institute vykdoma ilgalaikė mokslo programa ir projektai:

LIETUVOS GYVENTOJŲ GRUPĖS BESIKEIČIANČIŲ SOCIALINIŲ ERDVIŲ SĄLYGOMIS (2012–2016) ilgalaikė institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa.

SOCIALINIS IR ISTORINIS TEISINGUMAS LIETUVOJE: ETNINĖ IR GENERACIJŲ DIMENSIJA  (2016 04 01–2018 12 31). Projekto vadovė – dr. vyr. mokslo darbuotoja Neringa Klumbytė. Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS IR INTEGRACIJOS PROCESŲ STEBĖSENA (2016 09 01–2017 10 31).  Reikminių tyrimų projektas. Projekto vadovas – dr. Karolis Žibas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

ETNIŠKUMAS IR IDENTITETAI PIETRYČIŲ LIETUVOJE: RAIŠKA, VEIKSNIAI IR KONTEKSTAI (2016 04 01–2016 12 31). Projekto vadovė – dr.  Monika Frėjutė-Rakauskienė. Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS STRATEGIJOS DOKUMENTAS (2016 04 04–2016 09 30).  Projekto vadovas – dr. Karolis Žibas. Projekto  vykdytojai -  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas ir  Diversity Development Group. Projektas  finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos.

Informacija apie projektą