EN 

Vykdomi projektai

Šiuo metu Etninių tyrimų institute vykdoma ilgalaikė mokslo programa ir projektai:

ILGALAIKĖ MOKSLO PROGRAMA:

SOCIALINIŲ IR ETNINIŲ GRUPIŲ ITRAUKTIS  IR VEIKSNIAI KELIANT JŲ GEROVĘ: ŠEIMA, BŪSTAS, PAJAMOS, SOCIALINĖS PASLAUGOS (2017-2021) – ilgalaikė institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa. Vadovai – prof. dr. Laimutė Žalimienė ir dr.  Andrius Marcinkevičius.

PROJEKTAI:

SOCIALINIS IR ISTORINIS TEISINGUMAS LIETUVOJE ETNINĖ IR GENERACIJŲ DIMENSIJA  (2016 04 01–2018 12 31). Projekto vadovė – dr. vyr. mokslo darbuotoja Neringa Klumbytė (docentė, Majamio universitetas, JAV). Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.