EN 

Projektai

Etninių tyrimų institutas vykdo valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos Lietuvos socialinių tyrimų centro ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos uždavinius, taip pat įgyvendina nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokslinius projektus, finansuojamus Lietuvos mokslo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių institucijų ar partnerių lėšomis.

Vykdomi projektai.

Archyvas.