EN 

Etniškumo studijos 2006/1

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2006/1: ETNINIS NEPAKANTUMAS/
Ethnicity Studies 2006/1: Ethnic Intolerance

Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2006.- 184 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041

Pristatomas leidinys – tai teminis straipsnių rinkinys, skirtas etninio nepakantumo raiškos Lietuvoje analizei. Leidinio pradžioje pateikiama pastarųjų metų etninio nepakantumo ir ksenofobijos tendencijų Lietuvoje apžvalga. Keletas leidinio straipsnių skiriama etninio nepakantumo ir ksenofobijos raiškos viešajame diskurse analizei: akcentuojamas žiniasklaidos vaidmuo skleidžiant bei propaguojant rasistinį ir etninį nepakantumą, bandoma įvertinti tokio nepakantumo pasireiškimo mastus ir formas Lietuvos žiniasklaidoje. Taip pat šiame leidinyje išsamiai aptariama dešiniojo ekstremizmo plėtra Lietuvoje, pristatoma romų švietimo problemų studija.
Šiame numeryje spausdinamas žymaus norvegų mokslininko Oslo universiteto profesoriaus Pal Kolsto, nagrinėjančio etninių mažumų klausimus post-sovietinėse valstybėse, ir Fafo instituto mokslininkės Guri Tyldum straipsnis.

Turinį ir straipsnių santraukas lietuvių bei anglų kalbomis galite rasti čia

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.