EN 

Etniškumo studijos 2005

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2005: Vida Beresnevičiūtė. Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje.

Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2005.- 182 p. iliustr. – Santr. anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041

Šis teminis leidinys yra skirtas sociologės Vidos Beresnevičiūtės atliktai studijai, kurioje atskleidžiamas etninių grupių socialinės integracijos turinys. Pristatoma studija atspindi tyrimo perspektyvą, grindžiamą siekiu sociologinę etninių grupių santykių analizę atlikti remiantis užimamų pozicijų sociostruktūriniu nagrinėjimu, t. y. remiamasi prielaidomis, jog tam tikra užimama socialinė padėtis, nagrinėjama per socialinių ryšių pobūdį bei disponuojamus socialinius išteklius, turi poveikį etninės tapatybės bei etninių santykių ir darinių konstruktams, individualioms socialinės integracijos strategijoms. Tokia perspektyva naudinga tuo, kad daugialypių socialinių santykių aspektų nagrinėjimas praplečia etninių grupių dalyvavimo visuomenėje perspektyvos supratimą bei, lyginant skirtingų sektorių (viešojo, privačiojo ir nevyriausybinio) etninę struktūrą, leidžia įvertinti etniškumo socialinę reikšmę.

Turinį ir straipsnių santraukas lietuvių bei anglų kalbomis galite rasti čia

 

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.