EN 

Mirė Etninių tyrimų centro vadovė Natalija Kasatkina

NATALIJA KASATKINA (1949-2008)

Kovo 11-osios išvakarėse – kovo 10-osios vakare – mirė Natalija Kasatkina, sociologė, socialinių mokslų habilituota daktarė, aktyvi Sąjūdžio veikėja, viena Atviros Lietuvos fondo steigėjų ir ilgametė valdybos narė.

N. Kasatkina gimė 1949 m., augo ir mokėsi Kaune, kur baigė Kauno politechnikos institutą. Daug gyvenimo metų ji skyrė sociologijai – Lietuvos visuomenės, jos kultūrinių ir etninių grupių tyrimams. 2002 m. įkūrė ir vadovavo Etninių tyrimų centrui Socialinių tyrimų institute. N. Kasatkina buvo etninių mažumų adaptacijos tyrimų pradininkė Lietuvoje, visuomet kvalifikuotai iškeldavusi aktualiausias laikotarpio temas, aktyviai plėtojo rusų mažumų mokslinius tyrimus, įsteigė ir redagavo mokslo žurnalą „Etniškumo studijos”. N. Kasatkina buvo daugelio tarptautinių projektų narė, Jungtinių Tautų Socialinės raidos tyrimų instituto, Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo centro ekspertė, paskelbė monografijų ir dešimtis straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose.

N. Kasatkina buvo Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų centro lektorė, vadovavo disertacijoms. Net užklupta ligos daug nuoširdaus darbo skyrė studentams, nuolat juos konsultavo, vadovavo jų darbams.

Natalija Kasatkina buvo aktyvi Sąjūdžio narė, daug pastangų skyrusi tam, kad Lietuvos rusų bendruomenė suprastų ir palaikytų Lietuvos laisvės siekį. 1990 m. sausį inteligentijos susitikime su M. Gorbačiovu ji pasakė išskirtinai drąsią kalbą, kuria karštai gynė Lietuvos nepriklausomybės ir demokratijos idėjas. Savo visuomenine veikla N. Kasatkina aktyviai prisidėjo prie  demokratiškos, savarankiškos ir tolerantiškos visuomenės kūrimo.

N. Kasatkina dalyvavo kuriant Rusų kultūros centrą, sutelkusį Lietuvos rusų inteligentiją ir rėmusį nepriklausomos Lietuvos atkūrimą.

2003 m. N. Kasatkina buvo apdovanota ordino  „Už nuopelnus Lietuvai” riterio kryžiumi.

Kaip mokslininkė N. Kasatkina visuomet pasižymėjo originaliomis įžvalgomis, jautriai ir tiksliai įvardindavo visuomenei kylančius politinius ir socialinius iššūkius.  Kaip žmogus ji buvo tolerancijos ir atvirumo pavyzdys. Jai būdinga kritinė analizė ir principingumas visada derinosi su išskirtine pagarba žmogui.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.