EN 

Etniškumo studijos 2007/1

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/1: Tadas Leončikas. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas

Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2007.- 206 p. iliustr. – Santr. anglų k. –
Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041

Šiame leidinyje spausdinama studija nagrinėja pagrindinę asimiliacijos tendenciją šiuolaikinėje Lietuvoje, t.y. asimiliaciją į visuomenės daugumą. Publikacijoje aptariamos sociologinės asimiliacijos sampratos, įvertinama etninių grupių amžiaus struktūra, gimtosios kalbos paplitimas, nedeklaravusių tautybės gyventojų bruožai, etninių grupių pasiskirstymas švietimo sektoriuose, nagrinėjami 2005 m. pirmokų tėvų apklausos duomenys. Studijoje pabrėžiamas visuomenės daugumos vaidmuo, aptariamos šiandieninėje Lietuvoje nelietuvių kilmės individų patiriamos kliūtys asimiliacijai. Šis darbas pratęsia ir papildo tuos etninių procesų tyrimus, kurie nagrinėja besikeičiančią visuomenės etninę struktūrą ir skirtingų socialinių segmentų susidarymą etninėse grupėse.

Turinį ir straipsnių santraukas lietuvių bei anglų kalbomis galite rasti čia

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.