EN 

Etniškumo studijos 2004

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2004: EUROPOS INTEGRACIJOS SUVOKIMAI/
Ethnicity Studies 2004: Perceptions of European Integration.
Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2004. ISSN 1822-1041.

Sudarytojai: T. Leončikas, K. Šliavaitė

Šis teminis mokslinių straipsnių rinkinys yra skirtas etninei referendumų dėl narystės Europos Sąjungoje dimensijai. Analizuojamos tos Rytų ir Vidurio Europos šalys, kuriose esama santykinai gausių etninių mažumų: kai kuriais atvejais jų nuostatos Europos integracijos atžvilgiu turėjo tam tikrų ypatumų lyginant su dauguma. Pateikiama medžiaga apie Baltijos šalių visuomenes: Slovakiją, Slovėniją suteikia informacijos palyginimams, bendrų regioninių tendencijų paieškai. Aptariami nauji iššūkiai ir galimybės ES - europiečių tapatumo formavimo problemos ir galimybės, Europos pilietybės reikšmė, nauji migracijos procesai. Aptariamos Rumunijos, kuri siekia ateityje tapti ES nare, gyventojų nuostatos dėl šalies narystės šioje sąjungoje. Be to, pristatoma Italijos, ES senbuvės, patirtis ir politika mažumų ir migrantų atžvilgiu.

Šis leidinys atspindi ilgalaikę ir principinę redakcijos  kolektyvo nuostatą parinkti medžiagą taip, kad ji būtų naudinga ir tiems, kas domisi etniškumo teorija ir praktika, ir tiems, kuriems rūpi bendri Rytų Europos visuomenių raidos aspektai.

Turinį ir straipsnių santraukas lietuvių bei anglų kalbomis galite rasti čia

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.