EN 

Vaizdo įrašas: prof Charles Woolfson paskaita

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia į viešos prof. Charles Woolfson paskaitos “Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?” vaizdo įrašas: http://vimeo.com/92879213 Paskaitoje sociologijos profesorius Charles Woolfson (REMESO, Linköping University) aptars ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje taikytų taupymo priemonių – ‘vidinės devalvacijos’ – socialinę ir ekonominę kainą. Šis klausimas ypač svarbus [...]

Patalpinta: Naujienos

Konferencijos “Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui” medžiaga

2014 m. balandžio 8 d. įvyko Tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferencija “Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui”. Konferencijos metu buvo pristatyti naujausi tyrimai apie romų etninę grupę Lietuvoje – 2014 m. apgintų sociologijos (Vita Petrušauskaitė) ir teisės mokslų (Dovilė Gailiūtė) disertacijų rezultatai. Pagrindinis dėmesys konferencijos metu buvo skiriamas šiuo metu rengiamos [...]

Projektas: Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Etninių tyrimų institutas, kartu su partneriais, pradeda įgyvendinti naują projektą “Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje”. Projekto tikslas – sukurti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, darbo imigracijos politiką ir darbo migracijos procesus. Atsižvelgiant į projekto tikslą iškeltas uždavinys: pasitelkus teorines prieigas ir empirinį tyrimą atskleisti Lietuvos darbo [...]

Projektas: Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Etninių tyrimų institutas, kartu su partneriais, pradeda įgyvendinti naują projektą “Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas”. Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31 Projekto vadovas: Karolis Žibas Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės [...]

Patalpinta: Naujienos

2014 m. balandžio 8 d. Tarptautinei romų dienai skirta konferencija Seime

2014 m. balandžio 8 d. 14 – 17:30 val. LR Seimas, Konstitucijos salė, Vilnius LR Seimo narės Giedrės Purvaneckienės, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto ir VšĮ Romų visuomenės centro  vardu, kviečiame į tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferenciją „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014–2020 m. laikotarpiui“. Konferencijos metu bus pristatyti naujausi tyrimai [...]

Patalpinta: Naujienos

2014 m. balandžio 17 d. vieša prof. Charles Woolfson paskaita Vilniuje

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia į viešą prof. Charles Woolfson paskaitą “Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?”. Paskaitoje sociologijos profesorius Charles Woolfson (REMESO, Linköping University) aptars ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje taikytų taupymo priemonių – ‘vidinės devalvacijos’ – socialinę ir ekonominę kainą. Šis klausimas ypač svarbus stebint dabartinį ekonomikos [...]

Patalpinta: Naujienos