EN 

Konferencijos „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui“ medžiaga

2014 m. balandžio 8 d. įvyko Tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferencija „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui“.

Konferencijos metu buvo pristatyti naujausi tyrimai apie romų etninę grupę Lietuvoje – 2014 m. apgintų sociologijos (Vita Petrušauskaitė) ir teisės mokslų (Dovilė Gailiūtė) disertacijų rezultatai. Pagrindinis dėmesys konferencijos metu buvo skiriamas šiuo metu rengiamos naujos Lietuvos romų integracijos strategijos 2014 – 2020 m. laikotarpiui tikslų ir uždavinių aptarimui. Keturiose pagrindinėse temose – būsto, sveikatos, įdarbinimo ir švietimo – savo įžvalgomis dalinosi romų integracijos srityje dirbantys politikai, valstybinių ir savivaldos įstaigų darbuotojai, romų ir su romais dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Konferencijos vaizdo įrašai yra paskelbti internete.

Spaudos konferencijos:
http://media.lrs.lt/video/video2/video/2014/4/B8CDCCF0-CA7D-4FA9-BEAA-8F0C489D0758/MEDIUM/3cfa8d33-07a8-440c-b4eb-0a4263d0341f.mp4

Konferencijos:

1 dalis:
http://media.lrs.lt/video/video2/video/2014/4/1F0BBE3F-9850-489F-AA57-DCF444307250/MEDIUM/602cd664-266e-4b4a-a9a0-ed98d0df45a4.mp4

2 dalis:
http://media.lrs.lt/video/video2/video/2014/4/1F0BBE3F-9850-489F-AA57-DCF444307250/MEDIUM/d4f747bf-d651-422b-bab3-e297d3e2c4bf.mp4

Comments are closed.