EN 

2014 11 21: Tarptautinė konferencija “Migracija ir šeima Baltijos – Šiaurės regione”

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas kviečia Jus į tarptautinę konferenciją: „Migracija ir šeima Baltijos-Šiaurės regione: iššūkiai ir sprendimai”. Konferencijos parteriai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, VšĮ Bendruomenės kaitos centras ir VšĮ Gebu. Tarptautinės konferencijos metu bus keliami ir aptariami klausimai: Kaip turėtų būti stiprinami ryšiai tarp [...]

Patalpinta: Naujienos

Kvietimas teikti straipsnius tematiniam Etniškumo studijų 2015/2 numeriui: Darbas ir migracija pokrizinėje Europoje

Call-for-articles of a special issue of Ethnicity Studies 2015/2:  Labour and migration in an age of austerity. The issue will be edited by prof. Charles Woolfson (REMESO) and prof. Arūnas Juška (East Carolina University), co-authors of The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model. London and New York: Routledge, 2014. The [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos