EN 

2014 11 21: Tarptautinė konferencija „Migracija ir šeima Baltijos – Šiaurės regione“

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas kviečia Jus į tarptautinę konferenciją: „Migracija ir šeima Baltijos-Šiaurės regione: iššūkiai ir sprendimai”.

Konferencijos parteriai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, VšĮ Bendruomenės kaitos centras ir VšĮ Gebu.

Tarptautinės konferencijos metu bus keliami ir aptariami klausimai:

  1. Kaip turėtų būti stiprinami ryšiai tarp migrantų kilmės ir priimančių šalių valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų?
  2. Kaip šie ryšiai gali prisidėti gerinant socialinę ir psichologinę paramą migrantams ir jų šeimoms, užtikrinti vaiko teises šeimoje?
  3. Kaip migrantų kilmės ir priimančios valstybės reaguoja į migraciją socialinės (vaiko ir šeimos) politikos, lygių galimybių ir žmogaus teisių kontekste?
  4. Kokias galimybes skirtingos organizacijos ir suinteresuotos šalys (valstybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos) sudaro migrantų integracijai priimančiose ir reintegracijai migrantų kilmės šalyse vietiniu bei nacionaliniu lygmenimis?
  5. Kaip galėtų būti stiprinamas tokių organizacijų tarptautinis bendradarbiavimas? Kokių priemonių reikėtų imtis siekiant pagerinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, socialinę ir psichologinę aplinką migrantams ir jų šeimos nariams?

Konferencijos programa

Darbinės konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų (bus vertimas)

Registracija į tarptautinę konferenciją būtina. Patekti į Seimo patalpas, kur vyks konferencija, galės tik dalyviai iki lapkričio 18 dienos užpildę elektroninę registracijos formą, kurią rasite www.gebu.lt. Įėjimas į konferencijų salę – per Seimo 2 ir 3 rūmus, Gedimino pr. 53, Vilnius. Su savimi būtina turėti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą).

Daugiau informacijos: www.norden.lt

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.