EN 

Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: tyrimo rezultatų pristatymas

Lietuvos Raudonasis Kryžius ir Etninių tyrimų institutas (LSTC), įgyvendindamas Europos pabėgėlių fondo remiamą projektą „Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai“, maloniai kviečia į baigiamąją projekto konferenciją, kuri vyks šių metų gegužės 24 d. LR Seime, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Konferencijos metu bus pristatyti teisinio ir sociologinio tyrimo rezultatai ir pagrindinės įžvalgos, vertinančios faktinę Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę bei atskleidžiančios pabėgėlių patirtis ieškant tarptautinės apsaugos Lietuvoje. Be to, konferencijos metu bus pristatomos rekomendacijos, kuriomis siekiama prisidėti prie tolesnio prieglobsčio politikos Lietuvoje tobulinimo ir plėtojimo.

Kadangi leidimas patekti į LR Seimo rūmus suteikiamas tik iš anksto užsiregistravus, maloniai prašome apie dalyvavimą pranešti Gintarei Guzevičiūtei elektroniniu paštu gintare@redcross.lt.

Renginio programa.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.