EN 

Naujas projektas – Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Nuo 2012 sausio 1 d. Etninių tyrimų institutas (Lietuvos socialinių tyrimu centras) kartu su Lygių galimybių plėtros centru pradėjo įgyvendinti naują projektą, skirtą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimui formuojant ir įgyvendinant migracijos politiką Lietuvoje.

Projekto trukmė – 2012 01 01–2013 06 30

Projekto finansavimas – Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. metinė programa

Projekto tikslas – Sukurti kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą – Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platformą, kuri apimtų, skatintų ir palengvintų efektyvesnį tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai įvairiose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse dirbančių kompetentingų valstybinių ir mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotų grupių bei asmenų dialogą per glaudų tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą.

Siekiama sukurti infrastruktūrą, apimančią kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo sistemą (1) trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo procesuose, (2) atliekant mokslinius ir kitokio pobūdžio tyrimus skirtingose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, (3) informuojant politikos kūrėjus ir vykdytojus apie imigrantų iš ne ES šalių integracijos procesus, (4) dalijantis gerosiomis imigrantų integracijos praktikomis, (5) keičiantis naudinga informacija, (6) ieškant partnerių ir/ar (7) finansavimo galimybių projektinei veiklai atlikti, kt.

Visas esamas ir potencialias kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių veiklas įvairiose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse apimanti Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platform sustiprins imigrantų iš ne ES šalių integracijos įgyvendinimo infrastruktūros (t.y. politikos, projektinės ir tyrimų veiklos) koordinavimą politiniame (valstybinėse institucijose) ir visuomeniniame (nevyriausybinėse organizacijose) lygmenyse bei stiprins tarpinstitucinio bendradarbiavimo (tarp skirtingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių) potencialą. Šis potencialas leis pagerinti gebėjimus valdyti imigracijos reguliavimo mechanizmus ir imigrantų integracijos politikos priemones.

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma, susidedanti iš 2 pagrindinių bendradarbiavimą skatinančių elementų – darbinių seminarų/forumo ir tinklalapio – yra atvira visoms kompetentingoms institucijoms (jų atstovams) ir kitoms suinteresuotoms šalims. Seminarų dalyviai (ir svetainės lankytojai) galės stebėti ir reaguoti į skirtingų institucijų politines, visuomenines, mokslines ir kitokio pobūdžio veiklas, dalytis gerąja patirtimi, ieškoti projektų partnerių ir finansavimo, sužinoti nacionalinio bei vietinio lygmens naujienas trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse ir palaikyti dialogą su integracijos proceso dalyviais. Galiausiai, bus sukurta erdvė tolimesniam bendradarbiavimui: imigrantų integracijos politicos prioritetų ir nevyriausybinių bei kitų organizacijų kuriamos trečiųjų šalių piliečių integracijos įgyvendinimo infrastruktūros sugretinimui.

Daugiau informacijos apie projektą – http://www.ces.lt/veikla/projektai/migracijos-informacijos-ir-bendradarbiavimo-platforma/

Category: Naujienos, Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.