EN 

Kvietimai teikti straipsnius 2012 m. Etniškumo studijų numeriams

Kviečiame teikti straipsnius naujam Etniškumo studijų numeriui, skirtam etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių situacijai Lietuvai tapus ES nare

Pirmas 2012 m. Etniškumo studijų numeris bus skirtas etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių Lietuvoje socialinės raidos ir integracijos į visuomenę ypatumams po 2004 m., t.y. Lietuvai tapus ES nare.

Laukiame straipsnių, kuriuose nagrinėjamos šios temos:

–      etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių Lietuvoje socialinė, teisinė situacija.

–      pristatomi naujausi tyrimai apie etninių grupių dalyvavimą darbo rinkoje, švietimo sistemoje, socialinių paslaugų vartojimo tendencijas, socialinių ryšių tinklo formavimąsi.

–      kviečiame siūlyti  mokslinius tekstus, skirtus panašiai tyrimų problematikai kitose šalyse, atskleidžiančius socialinio, kultūrinio, teisinio, ekonominio konteksto įtaką etninių mažumų ir naujųjų imigrantų socialinei raidai ir integracijos į visuomenę ypatumams.

 

Temų sąrašas negalutinis, straipsniai į žurnalą bus atrinkti straipsnių tinkamumą įvertinus dviems redakcinės kolegijos paskirtiems recenzentams.

Galutinė data atsiųsti santrauką (iki 500 žodžių):  2012 m. balandžio 15 d.

Galutinė data atrinktiems kandidatams atsiųsti parengtą straipsnį – 2012 m. gegužės 31 d.

Kontaktinė informacija: dr. Kristina Šliavaitė, Lietuvos socialinių tyrimų centras,  kristina@ces.lt

 

Kvietimas teikti straipsnius naujam Etniškumo studijų numeriui , skirtam Lietuvos lenkų etninei grupei

Kviečiame teikti straipsnius šiuo metu rengiamam specialiajam Etniškumo studijų numeriui, skirtam lenkų etninei grupei Lietuvoje.  Laukiame straipsnių, kuriame nagrinėjamos šios temos:

–        Lietuvos lenkų etninis ir pilietinis identitetas: istorinės atminties, teritorijos, kalbos, religijos,  politinių pokyčių ir kitų veiksnių svarba šiuolaikinio identiteto konstravimui.

–        Lietuvos tautinių mažumų politikos analizė, tautinių mažumų švietimo pokyčiai.

–        Lenkų etninės grupės ir su ja susijusios tematikos pristatymas viešajame diskurse: žiniasklaidos lietuvių ir lenkų kalba analizė, politikos tekstų ir konteksto analizė.

Temų sąrašas negalutinis, straipsniai į žurnalą bus atrinkti straipsnių tinkamumą įvertinus dviems redakcinės kolegijos paskirtiems recenzentams.

Straipsnių santraukas prašome siųsti adresu ces@ces.lt iki 2012 gegužės 15 d.

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.