EN 

Monografija skirta rusų socialinės situacijos Lietuvoje 1918–1940 m. analizei.

Kasatkina N., Marcinkevičius A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9 – iliustr., bibliogr.: p. 340-351, santrauka anglų k.: 284-313. Asmenvardžių rodyklė:  p. 352-359.

Šiuo leidiniu, remiantis įvairiais šaltiniais ir ligšioline istoriografija, siekiama išplėsti rusų tyrimų problematikos sampratą ir pateikti naują rusų padėties Lietuvoje 1918-1940 m. interpretaciją. Pamatas tokiai interpretacijai – socialinių aspektų analizė. Knygoje nagrinėjama, kaip rusų socialinę padėtį veikė demografiniai veiksniai, švietimo sistemos raida, rusų profesiniai įgūdžiai ir procesai darbo rinkoje, taip pat rusų visuomeninių organizacijų veikla. Rusų socialinės adaptacijos Lietuvoje eiga ir rezultatai apibendrinami ne integracijos ar neintegracijos sąvoka, bet akcentuojant sociologiniu požiūriu galimas adaptacijos variacijas. Atlikti tyrimai rodo, jog dauguma monografijoje nagrinėjamų problemų – savitas nūdienos socialinių aktualijų veidrodis, o rusų  socialinės veiklos 1918-1940 m. patirtis – vertingas etninės grupės socialinių išteklių panaudojimo pavyzdys.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.