EN 

Baltijos regiono etninės mažumos

Projekto trukmė: 2004 – 2005

Koordinatorius: Upsalos universitetas, ŠVEDIJA, dr. Sia Spiliopoulou Åkermak

Koordinatorius Lietuvoje: STI, Etninių tyrimų centras,  doc. dr. N. Kasatkina

Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, K. Šliavaitė, M. Frėjutė-Rakauskienė, G. Kadziauskas (Laisvosios rinkos institutas)

Pagrindiniai tikslai: Etninių mažumų Baltijos regiono šalyse teisinės, socialinės padėties monitoringas. Analizuojama, kaip vyko tarptautinės sutarties Framework Convention for the Protection of National Minorities pasirašymo ir ratifikavimo procesas, kokią įtaką tarptautinės sutartys turi konkrečių Baltijos regiono šalių etninių mažumų padėčiai.

Rezultatai:

2004 10 07-10 – tarptautinis seminaras Upsaloje, kurio metu  dalyviai  pristatė  ir aptarė tyrimų apie  mažumų  padėtį  atstovaujamose  šalyse  ataskaitas.  Parengta ir seminaro metu  pristatyta  N. Kasatkinos  ir  G. Kadziausko  ataskaita „Minorities around the Baltic Sea: the Case of Lithuania”.

2006 02 – paskelbtas  straipsnis N.Kasatkinos,  K.Šliavaitės,  G.Kadziausko  straipsnis „Ethnic Minorities and Public Policy: The Case of Lithuania” mokslinėje monografijoje International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea, Sia Spiliopoulou Åkermark (Editor in Chief), išleistoje Alandų salų Taikos institute.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.