EN 

Doc.dr. Natalijos Kasatkinos habilitacija

2005 06 16 – doc. dr.  Natalija Kasatkina, siekianti habilitacijos socialinių  mokslų srities sociologijos kryptyje (05 S) pateikė mokslo darbų apžvalgą ,,Rusų adaptacija Lietuvos visuomenės etninės struktūros kontekste” viešam nagrinėjimui.

2005 m. birželio 16 d. 14 val. Socialinių tyrimų institute (216 kab.) įvyko atviras habilitacijos komisijos ir Socialinių tyrimų instituto tarybos posėdis, kuriame doc. dr. Natalija Kasatkina, siekianti habilitacijos socialinių mokslų srities sociologijos kryptyje (05 S), pateikė mokslo darbų apžvalgą „Rusų adaptacija Lietuvos visuomenės etninės struktūros kontekste” viešam nagrinėjimui.

Komisija slaptu balsavimu nusprendė, kad doc. dr.  N.Kasatkina atitinka habilitacijai keliamus reikalavimus.

Su darbų apžvalga galima susipažinti Socialinių tyrimų institute.
Saltoniškių g. 58, 201 kab.
Instituto interneto svetainė www.sti.lt

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.