EN 

Migrantų integracijos politikos indeksas – MIPEX (2015)

Projektas “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015)

Projekto trukmė: 2013–2015
Projekto vykdytojai: dr. K. Žibas, dokt. G.Blažytė

Projekto koordinatoriai: Barselonos Tarptautinių Santykių Centras (org. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)) ir Migracijos Politikos Grupė (org. Migration Policy Group (MPG))

Projekto finansavimas:  Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (org. The European Fund for the Integration of Third-Country Nationals).

Projekto tikslas – įtraukti pagrindinius integracijos politikos veikėjus ir juos informuoti apie rodiklių naudojimą, siekiant pagerinti integracijos politikos įgyvendinimo procesus ir integracijos politikos efektyvumą.

Svarbiausiais tyrimo rezultatais bus interaktyvus tinklalapis kuriamas sėkmingai veikiančioje MIPEX internetinėje svetainėje ir e-knyga, kurioje visa informacija bus pristatoma per paprastai prieinamus šalių profilius, tyrimus ir duomenų bazes.

Projekto metu bus atlikta išsami integracijos rezultatų, politikos ir jos gavėjų apžvalga 28 ES valstybėse narėse. Taip pat projektas siekia įtraukti ir kitas šalis – Norvegiją, Šveicariją, Pietų Korėją, Japoniją ir pagrindines Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) šalis, tokias kaip Australija, Kanada, Naujoji Zelandija ir JAV (per partnerius, veikiančius šiose šalyse).

Daugiau infornacijos priede

Migrantų integracijos politikos indekso (MIPEX 2015) naujausios studijos rezultatai:  Pranešimas spaudai_MIPEX 2015_2015.05.25