EN 

Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare

Mokslininkų grupių projektas
„Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare ”

Projekto trukmė: 2011 07 01–2012 12 31

Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

Projekto vadovė:  dr. K.Šliavaitė  (nuo 2011 10 01); dr. V.Beresnevičiūtė (2011 07 01–2011 09 30).

Projekto vykdytojai:  dr. K.Šliavaitė, dr. V.Pilinkaitė Sotirovič, dr. M.Frėjutė-Rakauskienė, V.Petrušauskaitė, K.Žibas, J.Koliato.

Projekto anotacija

Projektas numato tirti rusų, baltarusių ir ukrainiečių etninių mažumų Visagine ir į Lietuvą atvykstančių  trijų skaitlingiausių imigrantų grupių (rusų, baltarusių ir ukrainiečių) socialinės raidos ir integracijos į visuomenę ypatumus.  Siekiama įvertinti ir palyginti tarpusavyje dabartinės etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių socialinę padėtį bei konceptualizuoti etninius prcesus Lietuvai tapus ES nare. Socialinės raidos ir integracijos į visuomenę rodikliais pasirinkti etninių grupių narių dalyvavimas darbo rinkoje ir švietimo sistemoje, socialinių paslaugų vartojimas ir socialinių ryšių tinklo formavimas.
Atliekamas kompleksinis tyrimas: giluminiai ir biografiniai interviu etninių mažumų (rusų, ukrainiečių, baltarusių) Visagine ir šiuo metu didžiausiose naujųjų imigrantų (rusų, ukrainiečių, baltarusių) grupėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje; kokybinė spaudos turinio analizė ir reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.
Tyrimu siekiama išsiaiškinti kaip tiriamų etninių grupių nariai mato savo socialinę situaciją ir perspektyvas, kokios formuojasi strategijos santykyje su platesne visuomene.
Parengta projekto ataskaita ir mokslinės publikacijos sudarys visapusišką vaizdą apie skirtingų etninių grupių sitauciją Lietuvos  visuomenėje.

Rezultatai: projekto ataskaita Lietuvos mokslo tarybai ir 2012 m. „Etniškumo studijų” numeris, kuriame  įtrauktos mokslinės publikacijos, parengtos projekto vykdytojų projekto duomenų pagrindu.