EN 

Kvietimas į konferenciją „ETNINĖ IR RELIGINĖ ĮVAIROVĖ: ĮTRAUKTIES STRATEGIJOS ĮMONĖSE”

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos “Įvairovės Chartija” su partneriais kviečia Jus į konferenciją, kurioje bus diskutuojama, kaip įmonės Lietuvoje užtikrina įvairovės valdymą darbo vietoje taikydamos skirtingas įtraukties strategijas. Nevyriausybinio sektoriaus patirtis ir praktika leis giliau pažvelgti į pažeidžiamų grupių įtraukimą į darbo rinką atsižvelgiant į platesnį integracijos politikos kontekstą Lietuvoje, o EBPO patirtis suteiks [...]

Patalpinta: Naujienos