EN 

Išleistos Etniškumo studijos 2013/2: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute (Lietuvos socialinių tyrimų centre). Šio numerio autorių tekstuose įvairių mokslo krypčių požiūriu analizuojami Pietryčių Lietuvos gyventojų tapatybė ir etniniai procesai, juos praeityje lėmę ir šiuo metu lemiantys veiksniai, apžvelgiama ligšiolinė šio regiono tyrimų būklė ir mėginamos nubrėžti jų plėtotės artimiausioje ateityje teorinės gairės.   [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos