EN 

Projektas: Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Etninių tyrimų institutas, kartu su partneriais, pradeda įgyvendinti naują projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas“. Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31 Projekto vadovas: Karolis Žibas Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės […]

Patalpinta: Naujienos

Projektas: Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX-2015)

Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti projektą “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX-2015) Projekto tikslas – įtraukti pagrindinius integracijos politikos veikėjus ir juos informuoti apie rodiklių naudojimą, siekiant pagerinti integracijos politikos įgyvendinimo procesus ir integracijos politikos efektyvumą. Projekto metu bus atlikta išsami integracijos rezultatų, politikos ir jos gavėjų apžvalga 28 ES valstybėse […]