EN 

Migrant Integration Index III (Mipex III)

Projekto trukmė:  2010 01–2011 06
Projekto koordinatorius:  Britų taryba, Migracijos politikos grupė (Briuselis, Belgija)
Projektą finansuoja Europos Komisija
Vykdytojai :  V. Beresnevičiūtė, K.Žibas

PROJEKTO SANTRAUKA

2011 m. vasario 28 d. pristatyta Britų Tarybos ir Migracijos politikos grupės parengta studija „Migrantų integracijos politikos indeksas“ (MIPEX III) įvertino ir palygino Lietuvos migrantų integracijos politiką su kitomis Europos šalimis ir Šiaurės Amerika šešiose politikos srityse: dalyvavimas darbo rinkoje, šeimos susijungimas, švietimas, politinis dalyvavimas, ilgalaikis gyvenimas šalyje, pilietybės suteikimas ir antidiskriminacinės politikos įgyvendinimas. Atsižvelgiant į šias politikos sritis, naujoje studijoje Lietuva iš 31 šalių užėmė 27-ą vietą, o tai yra vienas iš prasčiausių rezultatų tarp visų analizuojamų šalių.

Daugiau apie projektą: http://www.mipex.eu/