EN 

LINGUAL INCLUSION

LINGUAL INCLUSION– jaunųjų migrantų kalbinės integracijos modeliai ir gerosios praktikos pradinėse mokyklose Europoje

Projekto trukmė:  2010 01–2011 06
Projekto koordinatorius: Europos taikomųjų tyrimų ir mokymo akademija (EURAC), (Bozen, Italija)
Dalyviai-stebėtojai:  V. Petrušauskaitė,  dr. M.Frėjutė-Rakauskienė, K.Žibas

PROJEKTO SANTRAUKA

Lingua INCLUSION projektas – tai Europos Komisijos mokslo tyrimų programos remiamas projektas, siekiama išnagrinėti ir išplėtoti geriausias kalbos mokymo praktikas vaikams, kuriems mokyklos dėstomoji kalba yra negimtoji, ypatingą dėmesį skiriant migracijos patirtį turintiems vaikams. Projektas skirtas taikomiesiems mokslo tyrimams – jo tikslas yra sukurti, išbandyti ir išplėtoti naujas kalbos mokymo praktikas migrantų vaikams, kurios galėtų būti pritaikomos mokyklose įvairiose Europos Sąjungos šalyse.
Siekiant išsikeltų tikslų projekte yra apjungiamos kelių mokslo šakų – lingvistikos ir pedagogikos – žinios, taip pat siekiama surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti projekte dalyvaujančiose šalyse (Italijoje, Švedijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje) taikomas kalbos mokymo praktikas. Remiantis šiomis surinktomis žiniomis buvo kuriamos ir išbandomos naujos kalbos įvertinimo ir mokymo metodikos.

Parengta ataskaita: Second Language Teaching An Appraisal of European Countries and Regions

Daugiau apie projektą: http://www.eurac.edu/en/research/projects/ProjectDetails.aspx?pid=7690