EN 

FRANET

FRANET – Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) (Viena, Austrija)  koordinuojamas tarptautinis projektas.

Projekto trukmė: 2011 07– 2014 12

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga.

Projekte dalyvauja Europos Sąjungos šalys.

Projekto koordinatorė Lietuvoje: dr. V. Pilinkaitė Sotirovič

Projekto vykdytojai: dr. Pilinkaitė Sotirovič, dr. K.Šliavaitė, dr. M.Frėjutė-Rakauskienė, dr. V.Petrušauskaitė, dr. K.Žibas, G. Blažytė.

Etninių tyrimų institutas atviro konkurso būdu 2011 metais laimėjo šį  projektą (projektas laimėtas jau 3-ią kartą ir vykdomas nuo  2004-ųjų metų pavadinimu RAXEN).

Projekte atliekama nepakantumo stebėsena apima įvairių visuomenės gyvenimo ir socialinės praktikos sričių tyrimus, esamų ir naujai surenkamų duomenų analizę, kuri pateikiama teminių ataskaitų pagrindu.  Tai duomenų rinkimas ir tyrimų paslaugos pagrindinių teisių klausimais.

Daugiau informacijos – http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/research_en.htm .