EN 

Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai

ETNIŠKUMAS IR IDENTITETAI PIETRYČIŲ LIETUVOJE RAIŠKA, VEIKSNIAI IR KONTEKSTAI 

Projekto trukmė:  2016 04 01– 2016 12 31

Projekto vadovė:  dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos  Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų  programą.

PROJEKTO SANTRAUKA

Pasirodysianti monografija skirta etniniams procesams Pietryčių Lietuvoje aptarti, kadangi bus analizuojami skirtingų kartų etninių grupių (baltarusių, lenkų, rusų) Pietryčių Lietuvoje etninis, pilietinis, lokalus ir regioninis identitetai, jų sąsajos bei platesnio socialinio, politinio ir istorinių procesų įtaka šiems identitetams. Pasitelkiant naujausias teorines kryptis, skirtas etniškumo problematikai bus aptariami istoriniai, socialiniai, demografiniai procesai Pietryčių Lietuvoje XX-XXI a.; žiniasklaidos kuriami įvaizdžiai apie regioną ir čia gyvenančias tautines mažumas; socialinės atminties ir istorijos pasakojimų svarba identitetų konstravime; valstybės švietimo politikos įtaka procesams regione; mokyklų valstybine ar tautinės mažumos kalba pasirinkimo tendencijos bei tautinių mažumų pilietinis dalyvavimas regione. Monografijoje bus panaudoti duomenys surinkti įgyvendinant sociologinį kokybinį tyrimą regione 2013-2014 m., finansuotą LMT, istoriniai duomenys, surinkti Lietuvos archyvuose bei duomenys, gauti atliekant kokybinę žiniasklaidos turinio analizę.