EN 

Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška

Projekto trukmė:  2012 10 01– 2014 12 31

Projekto vadovė:  dr. M. Frėjutė-Rakauskienė

Projekto vykdytojai: dr. M. Frėjutė-Rakauskienė,  dr. A. Marcinkevičius, dr. K. Šliavaitė, I. Šutinienė,  J. Koliato.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”.

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto tikslas – tarpdiscipliniškai ištirti pietryčių Lietuvos regiono, t.y.  Lietuvos valstybės pasienio gyventojų (lenkų, baltarusių, rusų etninių grupių) etninio, pilietinio, regioninio, lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Projekte bus pasitelkiamos sociologinė, istorinė ir politologinė prieigos, kurios leis kompleksiškai išanalizuoti pietryčių Lietuvos regiono (Eišiškių, Švenčionių ir Šalčininkų miestų) gyventojų tapatumų įvairovę, prielaidas, egzistavimo sąlygas ir raiškos būdus. Sociologinis kokybinis tyrimas leis atskleisti tiriamojo regiono etninių mažumų tapatumų variacijas ir raišką. Istorinė analizė leis įvertinti istorinių procesų įtaką gyventojų dabartinei padėčiai ir tapatumams.  Politologinis tyrimas leis išnagrinėti tarptautinio ir vietos politinio lauko veikėjų įtaką šiandienos etniniams procesams bei gyventojų tapatumams.

Siekiant projekto tikslų įgyvendinimo bus atliekama istorinių šaltinių ir politinių dokumentų analizė bei kokybinis sociologinis tyrimas Eišiškėse, Švenčionyse ir Šalčininkuose. Atliktas daugiadimensinis tyrimas prisidės prie tapatumo sampratos ir tapatumo prielaidų konceptualizavimo ir leis susidaryti visapusišką vaizdą apie etninių mažumų situaciją pietryčių Lietuvos tiriamuose miestuose.

REZULTATAI:

2012 metais parengta tyrimo metodologija (teorinė prieiga ir empirinio tyrimo parametrai) ir tyrimo etikos protokolas.