EN 

Reikalavimai straipsniams

Straipsniai skelbiami anglų, lietuvių ir rusų kalbomis.

Šriftas: Times New Roman 12 pt arba Calibri 11 pt, 1.5 eilutės tarpai.

Santrauka: iki 1600 ženklų.
Jei straipsnis parašytas angliškai, santraukos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis. Jei straipsnio tekstas parašytas ne anglų kalba, santrauka turi būti pateikta anglų kalba ir kalba, kuria parašytas straipsnis.

Raktažodžiai: 3-5 žodžiai.

Nuorodos (pavyzdžiai):
į autorių tekste:
(Mann 1993: 121);
arba: …kaip pastebėjo Mann (1993: 121).

į vieno autoriaus knygą.:
Popovski, V. (2000). National minorities and citizenship rights in Lithuania 1988–1993. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.

į straipsnį akademiniame žurnale:
Ott, A.F., Kirch, A., ir Kirch, M. (1996). Ethnic anxiety: a case study of resident aliens in Estonia (1990–1992). Journal of Baltic Studies 27(1), 21–45.

į teisės aktus:
Latvijos Respublika (1998). Pilietybės įstatymas [Pilsonības likumā], įstatymo pakeitimai 22.06.1998, 315/316 (1376/1377).
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (2000). Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 25 d.  Nutarimo Nr. 882 “Dėl Rytų Lietuvos rajonų socialinio plėtojimo 1996-2000 metų programos” dalinio pakeitimo”, 30.10.2000, No. 1285 (01.11.2000).

Nuorodų sąrašas pateikiamas straipsnio gale, abėcėlės tvarka.

Išnašos: puslapio apačioje, šrifto dydis 10 pt, vienos eilutės tarpai (single spaced), arabiški skaičiai.

Tituliniame rankraščio puslapyje turi būti nurodyta straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas ir adresas, autoriaus kontaktiniai duomenys – elektorinio pašto adresas ir telefonas.

Daugiau informacijos: ces@ces.lt