EN 

Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m.: istorinės retrospektyvos konstravimas

Projekto trukmė: 2007 06 – 2008 12 Projekto mokslinis vadovas: m.d., dr. A.Marcinkevičius (2008) Projekto mokslinė vadovė: vyriaus.m.d., dr. N.Kasatkina (2007) Pagrindiniai vykdytojai: dr. A.Marcinkevičius; dr. N.Kasatkina (2007); doc.dr. G.Potašenko (VU Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centras) Projekto partneriai: Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centras Projektą finansavo Lietuvos valstybinis mokslo […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Romų padėties tyrimas: romai švietimo ir darbo rinkos sankirtoje

Tyrimo trukmė: 2008 m. birželio-gruodžio mėn. Tyrimo vadovė: V.Beresnevičiūtė Tyrimas atliktas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu. Tyrimu siekiama išnagrinėti romų adaptacijos ir integracijos į Lietuvos visuomenės gyvenimą veiksnius bei atskleisti jaunų romų (iki 29 m.) sėkmingos socializacijos veiksnius. Šiems tikslams pasiekti buvo išsiaiškintos romų socialinės demografinės charakteristikos, vaikų mokymasis bendrojo […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos žiniasklaidoje

Projekto trukmė: 2007 05 30 – 2008 06 30 Paramos tyrimui gavėja: M.Frėjutė-Rakauskienė Tyrimą finansavo Atviros Lietuvos fondas. Mokslinis tyrimas „Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos žiniasklaidoje” analizuoja Lietuvos žiniasklaidos turinio aspektus, nagrinėjant etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškas. Tyrimą sudaro teorinė dalis, analizuojanti etninio nepakantumo sampratą, apžvelgianti etninio nepakantumo tyrimų žiniasklaidoje teorines prielaidas bei empirinė […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Baltijos regiono etninės mažumos

Projekto trukmė: 2004 – 2005 Koordinatorius: Upsalos universitetas, ŠVEDIJA, dr. Sia Spiliopoulou Åkermak Koordinatorius Lietuvoje: STI, Etninių tyrimų centras,  doc. dr. N. Kasatkina Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, K. Šliavaitė, M. Frėjutė-Rakauskienė, G. Kadziauskas (Laisvosios rinkos institutas) Pagrindiniai tikslai: Etninių mažumų Baltijos regiono šalyse teisinės, socialinės padėties monitoringas. Analizuojama, kaip vyko tarptautinės sutarties Framework Convention for the […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką

Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-rugsėjo mėn. Tyrimo vadovas: T.Leončikas Tyrimas atliktas užsakius Lietuvos vaikų fondui, kuris vykdė EB iniciatyvos EQUAL projektą „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”. Tyrimo sudedamosios dalys: integracijos į darbo rinką priemonių apžvalga, romų, dalyvavusių EQUAL projekto mokymo priemonėse, apklausa, ekspertų apklausa; anketinė darbdavių atstovų apklausa, diskusijų grupės su […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės

ROMŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS GALIMYBĖS The Possibilities of Roma Community Social Integration Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-spalio mėn. Tyrimo vadovas: T.Leončikas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) inicijuotas ir 2007 m. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro atliktas  tyrimas „Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės” siekė išanalizuoti socialinės politikos kontekstą ir įvertinti romų padėtį taip, kad atsispiriant […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Etninio nepakantumo ir ksenofobijos prevencija. Pilietinis atsakas žiniasklaidoje

Projekto trukmė: 2004 09 – 2005 06 Koordinatorius: STI, Etninių tyrimų centras, T. Leončikas Pagrindiniai vykdytojai: T. Leončikas, V. Beresnevičiūtė, J. Kuprytė, A. Ranonytė,  stažuotoja  L. Diliūnaitė (VDU, PMDI magistrantė), stažuotoja E. Strikauskaitė (VDU PMDI studentė) Projektą finansuoja: JAV ambasados Lietuvoje Demokratijos komisija Pagrindiniai tikslai: Vieša kampanija, skirta etninio nepakantumo ir ksenofobijos prevencijai. Pagrindinė projekto idėja – […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Viešojo sektoriaus etninė struktūra, nelygybė ir valdymas

Projekto trukmė: 2002 – 2005 Koordinatorius: Jungtinių Tautų Socialinės raidos tyrimo institutas, Ženeva The United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) Koordinatorius Lietuvoje: STI, Etninių tyrimų centras, doc. dr. N. Kasatkina Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, V. Beresnevičiūtė Pagrindiniai tikslai: Projektas skirtas Lietuvos Respublikos etninės ir rasinės diskriminacijos viešajame sektoriuje prevencinės politikos analizei. Pagrindinis dėmesys […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Lietuvos etninių grupių adaptacija

Projekto trukmė: 1998 – 2003 Koordinatorius: STI, Etninių tyrimų centras, doc. dr.  N. Kasatkina Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, T. Leončikas, V. Beresnevičiūtė Projektą finansavo: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas Atviros Lietuvos fondas Pagrindiniai tikslai: Analizuoti posovietinės visuomenės etninių grupių adaptacijos konteksto eigos ypatumus, atlikti Lietuvos skaitlingiausių […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai