EN 

Projektas: Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje

Nuo 2012 m. spalio 1 d. Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti naują projektą – Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška. Projekto tikslas – tarpdiscipliniškai ištirti pietryčių Lietuvos regiono, t.y.  Lietuvos valstybės pasienio gyventojų (lenkų, baltarusių, rusų etninių grupių) etninio, pilietinio, regioninio, lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Projekte bus pasitelkiamos sociologinė, […]

Naujas projektas – Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Nuo 2012 sausio 1 d. Etninių tyrimų institutas (Lietuvos socialinių tyrimu centras) kartu su Lygių galimybių plėtros centru pradėjo įgyvendinti naują projektą, skirtą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimui formuojant ir įgyvendinant migracijos politiką Lietuvoje. Projekto trukmė – 2012 01 01–2013 06 30 Projekto finansavimas – Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. metinė programa Projekto tikslas – Sukurti […]

Projektas „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare”

Mokslinių tyrimų projektas „SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI ETNINIŲ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ GRUPĖMS LIETUVAI TAPUS ES NARE” Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU Projekto trukmė: 2011 07 01-2012 12 31 Projekto vadovė:  dr. Kristina Šliavaitė (nuo 2011 10 01),  dr. Vida Beresnevičiūtė (2011 07 01-2011 09 30) Projekto […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Lietuvos gyventojų nuomonės apklausos (2010 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 2 d.) rezultatai

2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2d. tyrimo metu apklausti 1008 15-74 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Respondentams atrinkti taikyta stratifikuota tikimybinė atranka. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, pajamas. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 %. […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Projektas „Europos integracijos interneto svetainė”

                                                                                                        „EUROPOS INTEGRACIJOS INTERNETO SVETAINĖ“     European Web Site on Integration      Projekto trukmė: 2010 11 01 – 2011 10 24 Projekto koordinatorius:  Migracijos politikos grupė (Migration Policy Group) (Belgija), Europos Komisijos iniciatyva Koordinatorius Lietuvoje:  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas Vykdytojai: V. Beresnevičiūtė, K. Žibas Europos integracijos interneto svetainė (EWSI) skirta migrantų integracijos politikai […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Lingual INCLUSION – Jaunųjų migrantų kalbinės integracijos modeliai ir gerosios praktikos pradinėse mokyklose Europoje

Projekto trukmė:  2010 01–2011 06 Projekto koordinatorius: Europos taikomųjų tyrimų ir mokymo akademija (EURAC), (Bozen, Italija) Dalyviai-stebėtojai:  V. Petrušauskaitė,  dr. M.Frėjutė-Rakauskienė, K.Žibas PROJEKTO SANTRAUKA Lingua INCLUSION projektas – tai Europos Komisijos mokslo tyrimų programos remiamas projektas, siekiama išnagrinėti ir išplėtoti geriausias kalbos mokymo praktikas vaikams, kuriems mokyklos dėstomoji kalba yra negimtoji, ypatingą dėmesį skiriant migracijos […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Migrant Integration Index III (MIPEX) -Outcomes for

MIGRANT INTEGRATION INDEX III (MIPEX) – OUTCOMES FOR POLICY CHANGE  Projekto trukmė:  2010 01 – 2011 06  Projekto koordinatorius:  Britų taryba, Migracijos politikos   grupė  (Briuselis, Belgija)  Projektą finansuoja Europos Komisija  Vykdytojai :  V. Beresnevičiūtė, K.Žibas

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

ENRI-East – Europinių, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąveika: tautos tarp valstybių ties naujomis Europos Sąjungos rytų sienomis

ENRI-East – EUROPINIŲ, NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ TAPATYBIŲ SAVEIKA: TAUTOS TARP VALSTYBIŲ TIES NAUJOMIS EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ SIENOMIS Interplay of European, National and Regional Identities: nations between states  along the new eastern borders of the European Union) Projekto trukmė: 2008-2011 Projekto koordinatorius: Aukštesniųjų studijų institutas (Viena, Austrija) Koordinatorius Lietuvoje:  prof. habil.dr. Arvydas Virgilijus Matulionis Vykdytojai: V.Beresnevičiūtė, K.Šliavaitė, […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai

Projekto vykdytojas: Socialinių tyrimų institutas, Etninių tyrimų centras Atsakinga institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įgaliota institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra Projekto trukmė: 2009 01 01–2009 12 31 Projekto vadovė: Vida Beresnevičiūtė Projekto vykdytojai: Vida Beresnevičiūtė, Tadas Leončikas, Karolis Žibas Projekto finansavimas: parama gauta pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

RAXEN – Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo tinklas

RAXEN – EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS STEBĖJIMO TINKLAS European Information Network on Racism and Xenophobia Projekto trukmė: 2004 – 2010 EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS STEBĖJIMO TINKLAS European Information Network on Racism and Xenophobia Nuo 2007 m. kovo 1 d. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras yra  (FRA) Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (Viena) nacionalinis centras Lietuvoje. Iki […]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai