EN 

Seminarai apie prieglobsčio politikos įgyvendinimą Lietuvoje

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos socialinių tyrimų centras ir VšĮ “Darnios visuomenės centras” kviečia į du seminarus, skirtus aptarti prieglobsčio politikos įgyvendinimą Lietuvoje. 2013 m. balandžio 17 d. Seminaras, skirtas praktikams, dalyvaujantiems nagrinėjant prieglobsčio prašymus  ir apeliacinius skundus Kvietimas ir renginio programa. 2013 m. balandžio 19 d. Seminaras, skirtas praktikams, dirbantiems  prieglobsčio prašytojų priėmimo ir tarptautinę [...]

Patalpinta: Naujienos

Diskusija „Lietuva ir Šiaurės šalys: bendri klausimai žmogaus teisių darbotvarkėse“

2013 m. kovo 22 d. 11 val. Seimo Žmogaus teisių komitetas rengia apskritojo stalo diskusiją „Lietuva ir Šiaurės šalys: bendri klausimai žmogaus teisių darbotvarkėse“. Renginys vyks Konstitucijos salėje (I r.). Apskritojo stalo diskusijos metu bus pristatytas išsamus pirmasis tokio pobūdžio Lietuvos politinių partijų vertybių tyrimas „Lietuvos politinės partijos: vertybių žemėlapis“. Tyrimą pristatys politologas, Tarptautinių santykių [...]

Patalpinta: Naujienos

ETI atsako: “Kas yra rasizmas?”

Etninių tyrimų instituo darbuotojai atsako į DELFI žurnalistės Eglės Samoškaitės klausimą “Kaip šiais laikais apibrėžiamas rasizmas Lietuvoje?“ Lietuvoje, kaip ir Europos Sąjungoje, rasizmas visų pirma siejamas su lygių galimybių pažeidimu (diskriminacija dėl odos spalvos, etninės kilmės) ir etninės (rasinės) neapykantos kurstymu. Lietuvoje diskriminaciją dėl rasės ir etninės priklausomybės (tarp kitų pagrindų) draudžia Lygių galimybių įstatymas, [...]

Patalpinta: Naujienos

Etniškumo ir migracijos kursai REMESO institute 2013 m. pavasarį

REMESO institutas 2013 m. pavasario semestrą organizuoja šiuos kursus doktorantūros ir magistro studijų studentams: EMPIRES & ETHNICITIES: CRITICAL PROBLEMS IN SOCIAL THEORY AND HISTORY FROM HANNAH ARENDT TO GAYATRI SPIVAK (7,5 ECTS) Beginning date: 11 February, 2013. Deadline for applications: January 31, 2013.  For admission, contact professor Stefan Jonsson (stefan.jonsson@liu.se). The aim of this course is [...]

Patalpinta: Naujienos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su REMESO institutu (Švedija)

2012 m. gruodžio 11 d. Etninių tyrimų institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Švedijos Linköping universiteto Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų institutu (REMESO). Bendradarbiavimo sutartis numato tarpinstitucinius mokslininkų vizitus, bendradarbiavimą rengiant Etniškumo studijų žurnalo numerius bei ruošiant naujus tyrimų projektus.

Patalpinta: Naujienos

2012 m. gruodžio 17 d. Vilniaus universitete bus ginama Karolio Žibo disertacija

2012 m. gruodžio 17 d. 11 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto konferencijų salėje (Universiteto g. 9/1, 201 a.) bus ginama KAROLIO ŽIBO daktaro disertacija. Tema: „Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė, tęstinumas ir migracijos tinklo formavimasis” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Mokslinis vadovas: Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (Lietuvos socialinių tyrimų centras,  [...]

Patalpinta: Naujienos

Projektas: Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje

Nuo 2012 m. spalio 1 d. Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti naują projektą – Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška. Projekto tikslas – tarpdiscipliniškai ištirti pietryčių Lietuvos regiono, t.y.  Lietuvos valstybės pasienio gyventojų (lenkų, baltarusių, rusų etninių grupių) etninio, pilietinio, regioninio, lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Projekte bus pasitelkiamos sociologinė, [...]

Visuomenės nuostatų apklausos 2012 m. rezultatai

Skelbiame 2012 m. atliktos visuomenės nuostatų apklausos rezultatus. 2012 m. kovo 26 – balandžio 3 d. reprezentatyvią apklausą vykdė UAB „Baltijos tyrimai“ (apklausta 1000 15–74 metų respondentų). Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011). Romai išlieka nemėgstamiausia visuomenės etnine grupe: 62,6 proc. respondentų nenorėtų gyventi romų (čigonų) kaimynystėje (2010 m. – 57,1 proc., 2011 [...]

Patalpinta: Naujienos

Konferencija „Imigrantai Lietuvoje: problemos ir sprendimo būdai“

Birželio 22 d. Seime vyks baigiamoji projekto “Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“ konferencija, kurioje Etninių tyrimų instituto darbuotojas Karolis Žibas  skaitys pranešimą „Migrantų integracija Lietuvoje: iššūkiai, tendencijos ir ateities perspektyvos”. Konferencijos programa Projektą „Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“ pagal  Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2010 m. metinę programą vykdė Tolerantiško jaunimo asociacija ir Lygių [...]

Patalpinta: Naujienos

Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimas apie romų padėtį 2011 m.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros bandomoji apklausa dėl romų padėties buvo atliekama Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Vykdant dvi apklausas buvo apklausti 22 203 romų ir ne romų tautybės asmenys, kurie pateikė informaciją apie 84 287 namų ūkių narius. Pagrindiniai rezultatai lietuvių kalba (pdf): Švietimas: vidutiniškai tik kas [...]

Patalpinta: Naujienos