EN 

2014 m. balandžio 17 d. vieša prof. Charles Woolfson paskaita Vilniuje

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia į viešą prof. Charles Woolfson paskaitą “Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?”. Paskaitoje sociologijos profesorius Charles Woolfson (REMESO, Linköping University) aptars ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje taikytų taupymo priemonių – ‘vidinės devalvacijos’ – socialinę ir ekonominę kainą. Šis klausimas ypač svarbus stebint dabartinį ekonomikos [...]

Patalpinta: Naujienos

Projektas: Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX-2015)

Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti projektą “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX-2015) Projekto tikslas – įtraukti pagrindinius integracijos politikos veikėjus ir juos informuoti apie rodiklių naudojimą, siekiant pagerinti integracijos politikos įgyvendinimo procesus ir integracijos politikos efektyvumą. Projekto metu bus atlikta išsami integracijos rezultatų, politikos ir jos gavėjų apžvalga 28 ES valstybėse [...]

2014 m. sausio 9 d. Vilniaus universitete apginta Vitos Petrušauskaitės disertacija

2014 m. sausio 9 d. 10 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto konferencijų salėje (Universiteto g. 9/1, 201 a.) buvo apginta VITOS PETRUŠAUSKAITĖS daktaro disertacija. Tema: „Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko analizė” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Mokslinis vadovas: Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (Lietuvos socialinių tyrimų centras, [...]

Patalpinta: Naujienos

FRA: paskelbta studija apie romų situaciją Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė tematines studijas, skirtas romų situacijos apžvalgai ES šalyse narėse. Atskirų šalių studijose pristatomi naujausių kokybinių ir kiekybinių tyrimų rezultatai, kurie apžvelgiami pagal švietimo, būsto, užimtumo, sveikatos, skurdo ir pilietinio dalyvavimo sritis. Romų situacijos apžvalgą Lietuvoje rengė Etninių tyrimų institutas (Lietuvos socialinių tyrimų centras). Su parengta studija galima susipažinti [...]

Patalpinta: Naujienos

Etniškumo ir migracijos tyrimų metodų kursas – REMESO institute

REMESO institutas 2013 m. rudens semestrą organizuoja tyrimo metodų kursą doktorantūros ir magistro studijų studentams, besidomintiems etniškumo ir migracijos tematika: Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies 16 September – 18 October. On-campus week in Norrköping 30 September – 4 October. The course also includes an online e-seminar on the course platform 7 [...]

Patalpinta: Naujienos

Akademiniai mainai tarp ETI ir REMESO institutų

Šiais metais buvo suorganizuoti du Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų instituto (REMESO, Švedija) ir Etninių tyrimų instituto (ETI) darbuotojų susitikimai. Pirmasis susitikimas įvyko Vilniuje, 2013 m. balandžio 3 d. Susitikimo metu ETI darbuotojai su profesoriumi Charles Woolfson, Viktorija Voolfson ir Indre Genelyte (REMESO) aptarė REMESO ir ETI bendradarbiavimo galimybės. Pasiūlytos šios galimos bendradarbiavimo formos: Abipusiai [...]

Patalpinta: Naujienos

Transliacija internetu: „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“

Informuojame, kad 2013 balandžio 25 d. vyksiantis ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“ nuo 9:30 iki 18:00 bus tiesiogiai transliuojamas internetu. Prieš pat renginį paspaudę šią nuorodą ieškokite eilutės su renginio pavadinimu, kurią paspaudus bus galima stebėti tiesioginę renginio transliaciją: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime Renginio programa.

Patalpinta: Naujienos

Kvietimas: „Imigracijos ir trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje dirbančių organizacijų forumas“

Lietuvos socialinių tyrimų centras kartu su partneriu Lygių galimybių plėtros centru, įgyvendindami Europos integracijos fondo remiamą projektą „Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma“, maloniai kviečia į „Imigracijos ir trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje dirbančių organizacijų forumą“, kuris vyks š.m. gegužės 17 d. „Riterio krantas“ viešbutyje, Gratiškių km., Trakų raj. (http://www.riteriokrantas.lt/lt/kontaktai) Forumas skirtas specialistams, ekspertams ir mokslininkams, [...]

Patalpinta: Naujienos

Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“

Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“ iš arčiau pažvelgs į tarptautinės migracijos keliamus iššūkius regioninės migracijos kontekste. Vyriausybės pareigūnai, praktikai, NVO atstovai ir tyrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos ir Švedijos kartu diskutuos tokiais, su migracijos iššūkiais susijusiais, klausimais: (1) Rytų-Šiaurės darbo migracija; (2) darbo migracija iš ES nepriklausančių šalių [...]

Patalpinta: Naujienos

Leidinys: “Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai”

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos socialinių tyrimų centras išleido naują leidinį – Vitos Petrušauskaitės studiją “Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai”. Leidinyje pristatomi palyginamojo romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje tyrimo, atlikto Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybėse, rezultatai. Tyrime buvo siekiama apžvelgti regioninius romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje skirtumus bei įvertinti [...]

Patalpinta: Naujienos