EN 

2014 06 20: Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ baigiamoji konferencija

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto ir VšĮ Diversity Development Group organizuojamoje projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą, baigiamojoje konferencijoje. Konferencijos tikslas – pristatyti projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ rezultatus suinteresuotų institucijų atstovams […]

2014 06 10: žurnalo pristatymas ir diskusija Tautinių bendrijų namuose

2014 m. birželio 10 d. (antradienis) 15:30-17:00 val. Tautinių bendrijų namai, Raugyklos g. 25, Vilnius Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vardu, kviečiame į mokslinio žurnalo „Etniškumo studijos 2013/2“ numerio pristatymą. Šio numerio tema – „Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų“. Renginio metu bus pristatyti naujausių mokslinių tyrimų apie etninius […]

Vaizdo įrašas: prof Charles Woolfson paskaita

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia į viešos prof. Charles Woolfson paskaitos “Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?” vaizdo įrašas: http://vimeo.com/92879213 Paskaitoje sociologijos profesorius Charles Woolfson (REMESO, Linköping University) aptars ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje taikytų taupymo priemonių – ‘vidinės devalvacijos’ – socialinę ir ekonominę kainą. Šis klausimas ypač svarbus […]

Patalpinta: Naujienos

Konferencijos „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui“ medžiaga

2014 m. balandžio 8 d. įvyko Tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferencija „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui“. Konferencijos metu buvo pristatyti naujausi tyrimai apie romų etninę grupę Lietuvoje – 2014 m. apgintų sociologijos (Vita Petrušauskaitė) ir teisės mokslų (Dovilė Gailiūtė) disertacijų rezultatai. Pagrindinis dėmesys konferencijos metu buvo skiriamas šiuo metu rengiamos […]

Projektas: Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Etninių tyrimų institutas, kartu su partneriais, pradeda įgyvendinti naują projektą „Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje“. Projekto tikslas – sukurti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, darbo imigracijos politiką ir darbo migracijos procesus. Atsižvelgiant į projekto tikslą iškeltas uždavinys: pasitelkus teorines prieigas ir empirinį tyrimą atskleisti Lietuvos darbo […]

Projektas: Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Etninių tyrimų institutas, kartu su partneriais, pradeda įgyvendinti naują projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas“. Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31 Projekto vadovas: Karolis Žibas Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės […]

Patalpinta: Naujienos

2014 m. balandžio 8 d. Tarptautinei romų dienai skirta konferencija Seime

2014 m. balandžio 8 d. 14 – 17:30 val. LR Seimas, Konstitucijos salė, Vilnius LR Seimo narės Giedrės Purvaneckienės, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto ir VšĮ Romų visuomenės centro  vardu, kviečiame į tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferenciją „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014–2020 m. laikotarpiui“. Konferencijos metu bus pristatyti naujausi tyrimai […]

Patalpinta: Naujienos

2014 m. balandžio 17 d. vieša prof. Charles Woolfson paskaita Vilniuje

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia į viešą prof. Charles Woolfson paskaitą „Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?“. Paskaitoje sociologijos profesorius Charles Woolfson (REMESO, Linköping University) aptars ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje taikytų taupymo priemonių – ‘vidinės devalvacijos’ – socialinę ir ekonominę kainą. Šis klausimas ypač svarbus stebint dabartinį ekonomikos […]

Patalpinta: Naujienos

Projektas: Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX-2015)

Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti projektą “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX-2015) Projekto tikslas – įtraukti pagrindinius integracijos politikos veikėjus ir juos informuoti apie rodiklių naudojimą, siekiant pagerinti integracijos politikos įgyvendinimo procesus ir integracijos politikos efektyvumą. Projekto metu bus atlikta išsami integracijos rezultatų, politikos ir jos gavėjų apžvalga 28 ES valstybėse […]

2014 m. sausio 9 d. Vilniaus universitete apginta Vitos Petrušauskaitės disertacija

2014 m. sausio 9 d. 10 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto konferencijų salėje (Universiteto g. 9/1, 201 a.) buvo apginta VITOS PETRUŠAUSKAITĖS daktaro disertacija. Tema: „Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko analizė” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Mokslinis vadovas: Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (Lietuvos socialinių tyrimų centras, […]

Patalpinta: Naujienos