EN 

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2015/1” numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima nemokamai įsigyti Etninių tyrimų institute  (Lietuvos socialinių tyrimų centre). Šiame leidinyje pristatomi 2014-2015 m. įgyvendinto projekto „Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje”, kurį vykdant atlikta išsami į Lietuvą dirbti atvykusių ne ES piliečių situacijos studija, rezultatai. Didžiausią duomenų masyvą sudaro į Lietuvą dirbti atvykusių užsieniečių (ne […]

KVIETIMAS – projekto „Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje“ baigiamoji konferencija

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas ir viešoji įstaiga Diversity Development Group maloniai kviečia Jus į baigiamąją projekto „Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje“ (pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą) konferenciją 2015 m. birželio 29 d. P R O G R A M A  (preliminari) 09:00-09:10 Sveikinimo […]

Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas“ baigiamoji konferencija

  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių plėtros centru, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centru PLIUS ir Socialinės partnerystės fondu Magnum Bonum, maloniai kviečia Jus, Jūsų įstaigos ir pavaldžių institucijų darbuotojus į baigiamąją projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas“ (pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių […]

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2014/2” numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute (Lietuvos socialinių tyrimų centre). Šio numerio autorių tekstuose siekiama ištirti ir įvertinti globalizacijos procesų (transnacionalizmo) poveikį jaunų Lietuvos piliečių / lietuvių kilmės asmenų valstybinio ir tautinio tapatumo kaitos procesams ir naujųjų formų atsiradimui. Sprendžiama, kaip globalizacija lemia jaunimo, gimusio 1980-1990 m., tapatumų homogenizaciją ar fragmentaciją, […]

2015 04 29: Mokslinio tyrimo „Etninės mažumos Pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška” pristatymas Tautinių bendrijų namuose

Apskritojo stalo diskusija Mokslinio tyrimo ETNINĖS MAŽUMOS PIETRYČIŲ LIETUVOJE: ETNINIO, PILIETINIO, REGIONINIO IR LOKALAUS TAPATUMŲ RAIŠKA  rezultatų pristatymas Tautinių bendrijų namuose. 2015 m. balandžio 29 d. 16.00 – 17.30 val. Tautinių bendrijų namai, Raugyklos g. 25, Vilnius Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vardu, kviečiame į mokslinio kokybinio tyrimo „Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, […]

Išleista Vitos Petrušauskaitės studija „(Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė“

VITA PETRUŠAUSKAITĖ  (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų   pasitraukimo iš ugdymo  sistemos Vilniaus mieste  analizė (Etniškumo studijos 2014/1). Lietuvos socialinių tyrimų centras. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vaibra 2014. – 164 p.  iliustr. Santr. lietuvių ir anglų k. Bibliogr. 149-163 p. ISSN 1822-1041 ISBN 978-9955-862-44-4             Pristatomas leidinys tai […]

Išleista Karolio Žibo monografija „Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje“

Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje / Karolis Žibas. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014. – 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7 Monografijoje analizuojamos kinų ir turkų imigracijos prielaidos, migracijos tinklo formavimosi procesai, apimantys analizuojamų imigrantų grupių socialinius ryšius, dalyvavimą darbo rinkoje, apgyvendinimo, švietimo, socialinių paslaugų sektoriuose. Be migracijos motyvų ir migracijos tinklo kūrimosi, atskleidžiamos kinų ir […]

2014 11 21: Tarptautinė konferencija „Migracija ir šeima Baltijos – Šiaurės regione“

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas kviečia Jus į tarptautinę konferenciją: „Migracija ir šeima Baltijos-Šiaurės regione: iššūkiai ir sprendimai”. Konferencijos parteriai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, VšĮ Bendruomenės kaitos centras ir VšĮ Gebu. Tarptautinės konferencijos metu bus keliami ir aptariami klausimai: Kaip turėtų būti stiprinami ryšiai tarp […]

Patalpinta: Naujienos

2014 09 30: Prof. Charles Woolfsono paskaita „Krizė, griežta ekonomija ir socialinės Europos pabaiga – apie ką įspėja naujosios ES narės Baltijos regione“

Š. m. rugsėjo 30 d. (antradienį) Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas kviečia į Linköpingo universiteto (Švedija) profesoriaus Charles Woolfsono paskaitą „Krizė, griežta ekonomija ir socialinės Europos pabaiga – apie ką įspėja naujosios ES narės Baltijos regione“. Paskaita vyks anglų kalba VU Filosofijos fakulteto (Universiteto 9/1) 306 aud. Paskaitos pradžia 11 val. Akademinėje ir politinėje sferose vyksta […]

Patalpinta: Naujienos

2014 06 18-21: Tarptautinė konferencija „Migracijos tinklas” Nikosijoje (Kipro Respublika)

Mokslo darbuotojas dr. Karolis Žibas š. m. birželio 18-21 dienomis dalyvaus tarptautinėje „Migracijos tinklo” (www.migrationnetwork.org) konferencijoje, kurioje pristatys Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslinę veiklą bei aptars bendradarbiavimo galimybes su partneriais iš užsienio. Konferencijos organizatorius: CARDET (Centre for the Advancement of Research and development in Educational Technology).