EN 

Išleista Vitos Petrušauskaitės studija “(Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė”

VITA PETRUŠAUSKAITĖ  (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų   pasitraukimo iš ugdymo  sistemos Vilniaus mieste  analizė (Etniškumo studijos 2014/1). Lietuvos socialinių tyrimų centras. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vaibra 2014. – 164 p.  iliustr. Santr. lietuvių ir anglų k. Bibliogr. 149-163 p. ISSN 1822-1041 ISBN 978-9955-862-44-4             Pristatomas leidinys tai [...]

Išleista Karolio Žibo monografija “Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje”

Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje / Karolis Žibas. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014. – 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7 Monografijoje analizuojamos kinų ir turkų imigracijos prielaidos, migracijos tinklo formavimosi procesai, apimantys analizuojamų imigrantų grupių socialinius ryšius, dalyvavimą darbo rinkoje, apgyvendinimo, švietimo, socialinių paslaugų sektoriuose. Be migracijos motyvų ir migracijos tinklo kūrimosi, atskleidžiamos kinų ir [...]

2014 11 21: Tarptautinė konferencija “Migracija ir šeima Baltijos – Šiaurės regione”

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas kviečia Jus į tarptautinę konferenciją: „Migracija ir šeima Baltijos-Šiaurės regione: iššūkiai ir sprendimai”. Konferencijos parteriai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, VšĮ Bendruomenės kaitos centras ir VšĮ Gebu. Tarptautinės konferencijos metu bus keliami ir aptariami klausimai: Kaip turėtų būti stiprinami ryšiai tarp [...]

Patalpinta: Naujienos

2014 09 30: Prof. Charles Woolfsono paskaita „Krizė, griežta ekonomija ir socialinės Europos pabaiga – apie ką įspėja naujosios ES narės Baltijos regione“

Š. m. rugsėjo 30 d. (antradienį) Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas kviečia į Linköpingo universiteto (Švedija) profesoriaus Charles Woolfsono paskaitą „Krizė, griežta ekonomija ir socialinės Europos pabaiga – apie ką įspėja naujosios ES narės Baltijos regione“. Paskaita vyks anglų kalba VU Filosofijos fakulteto (Universiteto 9/1) 306 aud. Paskaitos pradžia 11 val. Akademinėje ir politinėje sferose vyksta [...]

Patalpinta: Naujienos

2014 06 18-21: Tarptautinė konferencija „Migracijos tinklas” Nikosijoje (Kipro Respublika)

Mokslo darbuotojas dr. Karolis Žibas š. m. birželio 18-21 dienomis dalyvaus tarptautinėje „Migracijos tinklo” (www.migrationnetwork.org) konferencijoje, kurioje pristatys Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslinę veiklą bei aptars bendradarbiavimo galimybes su partneriais iš užsienio. Konferencijos organizatorius: CARDET (Centre for the Advancement of Research and development in Educational Technology).

2014 06 20: Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ baigiamoji konferencija

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto ir VšĮ Diversity Development Group organizuojamoje projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą, baigiamojoje konferencijoje. Konferencijos tikslas – pristatyti projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ rezultatus suinteresuotų institucijų atstovams [...]

2014 06 10: žurnalo pristatymas ir diskusija Tautinių bendrijų namuose

2014 m. birželio 10 d. (antradienis) 15:30-17:00 val. Tautinių bendrijų namai, Raugyklos g. 25, Vilnius Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vardu, kviečiame į mokslinio žurnalo „Etniškumo studijos 2013/2“ numerio pristatymą. Šio numerio tema – „Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų“. Renginio metu bus pristatyti naujausių mokslinių tyrimų apie etninius [...]

Vaizdo įrašas: prof Charles Woolfson paskaita

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia į viešos prof. Charles Woolfson paskaitos “Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?” vaizdo įrašas: http://vimeo.com/92879213 Paskaitoje sociologijos profesorius Charles Woolfson (REMESO, Linköping University) aptars ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje taikytų taupymo priemonių – ‘vidinės devalvacijos’ – socialinę ir ekonominę kainą. Šis klausimas ypač svarbus [...]

Patalpinta: Naujienos

Konferencijos “Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui” medžiaga

2014 m. balandžio 8 d. įvyko Tarptautinei romų dienai paminėti skirtą konferencija “Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014-2020 m. laikotarpiui”. Konferencijos metu buvo pristatyti naujausi tyrimai apie romų etninę grupę Lietuvoje – 2014 m. apgintų sociologijos (Vita Petrušauskaitė) ir teisės mokslų (Dovilė Gailiūtė) disertacijų rezultatai. Pagrindinis dėmesys konferencijos metu buvo skiriamas šiuo metu rengiamos [...]

Projektas: Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Etninių tyrimų institutas, kartu su partneriais, pradeda įgyvendinti naują projektą “Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje”. Projekto tikslas – sukurti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, darbo imigracijos politiką ir darbo migracijos procesus. Atsižvelgiant į projekto tikslą iškeltas uždavinys: pasitelkus teorines prieigas ir empirinį tyrimą atskleisti Lietuvos darbo [...]