EN 

Etniškumo studijos 2004

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2004: EUROPOS INTEGRACIJOS SUVOKIMAI/ Ethnicity Studies 2004: Perceptions of European Integration. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2004. ISSN 1822-1041. Sudarytojai: T. Leončikas, K. Šliavaitė Šis teminis mokslinių straipsnių rinkinys yra skirtas etninei referendumų dėl narystės Europos Sąjungoje dimensijai. Analizuojamos tos Rytų ir Vidurio Europos šalys, kuriose esama santykinai gausių etninių mažumų: kai kuriais […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studjos 2007/1; Etniškumo studijos 2007/2 ir Etniškumo studijos 2006/1

Išspausdinti Etninių tyrimų centro leidžiamo tęstinio mokslinio leidinio ETNIŠKUMO STUDIJOS trys nauji numeriai: ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/1: Tadas Leončikas. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas Šiame leidinyje spausdinama studija nagrinėja pagrindinę asimilacijos tendenciją šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje, t.y. asimiliaciją į visuomenės daugumą. ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/ Русские в странах Балтийского […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2003

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2003: ETNINIŲ MAŽUMŲ SOCIALINĖ ADAPTACIJA/ Ethnicity Studies 2003: Social Adaptation of Ethnic Minorities. Kaunas: VDU,  Eugrimas,  2004. ISSN 1822-1041. ISBN 9955-12-044-4. Sudarytojas T. Leončikas Šiame leidinyje pateikiami straipsniai apie etninių grupių dabartinę situaciją bendroje posovietinėje erdvėje. Analizuojama kokios tyrimo kryptys yra tinkamiausios pažinti etninių grupių padėtį, socialinius pokyčius, jų adaptaciją. Turinį ir straipsnių […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2000

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2000: TEORINIAI SAMPROTAVIMAI IR EMPIRINIAI TYRIMAI Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Eugrimas, 2000. ISBN 9986-752-75-2. Sudarytojos: N. Kasatkina, L. Kuzmickaitė Etniškumo teorijos kontekste straipsniuose analizuojama nacionalizmo, tautiškumo ir tautos samprata, apžvelgiama socialinio stereotipo samprata sociologijoje bei psichologijoje. Aptariama akultūracijos problema ir pateikiama savita jos teorijos interpretacija. Turinys.pdf

Patalpinta: Etniškumo studijos