EN 

Išleistos Etniškumo studijos 2013/1: ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalas nemokamas, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute. Šio numerio tekstuose įvairiais aspektais analizuojama prieglobsčio prašytojų ir Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių padėtis, teisiniai ir socialiniai Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno  įgyvendinimo Lietuvoje aspektai. Leidinyje pristatomi projekto Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai teisinio ir sociologinio tyrimo rezultatai ir […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Pasirodė naujas Etniškumo studijų numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalą galima įsigyti Etninių tyrimų institute. Šio Etniškumo studijų leidinio pagrindas – moksliniai straipsniai, parengti įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo tyrimų projektą „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų migrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“. Projekto tikslas – konceptualizuoti etninius procesus, vykstančius po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, t.y. ištirti […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Pasirodė naujas Etniškumo studijų numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalą galima įsigyti Etninių tyrimų institute. Šiame Etniškumo studijų leidinyje skaitytojų dėmesiui pristatomi etninių mažumų tapatumo trijose Baltijos šalyse naujausių mokslinių tyrimų rezultatai. Dovilės Budrytės straipsnyje apibendrinamos politinės visuomenės kūrimosi trijose Baltijos šalyse tendencijos laikotarpiu nuo tautinio Atgimimo iki stojimo į ES 2004 m. Evija Kļave analizuoja kasdienio latvių ir […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Kvietimai teikti straipsnius 2012 m. Etniškumo studijų numeriams

Kviečiame teikti straipsnius naujam Etniškumo studijų numeriui, skirtam etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių situacijai Lietuvai tapus ES nare Pirmas 2012 m. Etniškumo studijų numeris bus skirtas etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių Lietuvoje socialinės raidos ir integracijos į visuomenę ypatumams po 2004 m., t.y. Lietuvai tapus ES nare. Laukiame straipsnių, kuriuose nagrinėjamos šios temos: […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2010/1-2

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2010/1-2 Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Eugrimas, 2010.- 172 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. ISSN 1822-1041. 2010/1-2 numerio straipsniai apima platų temų spektrą – nuo analitinių įžvalgų apie kolektyvinių tapatybių tyrimus, istorinio emigracijos iš lietuviškųjų gubernijų tyrimo, etninių/religinių konfliktų visuomenėje valdymo, etninio nepakantumo apraiškų žiniasklaidoje tyrimo iki mokyklos lygmens praktikų dirbant su romų […]

Etniškumo studijos 2008/1-2

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2008/1-2 Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2008.- 172 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041. Pristatomas leidinys – tai straipsnių rinkinys, kurio temos apima istorinių ir dabartinių gyventojų surašymų ir etninės kilmės registravimo surašymuose klausimus, socialinės nelygybės viešajame diskurse konstravimą, tarpetninių santykių švietimo sektoriuje analizę, romų bei pabėgėlių, imigrantų socialinės integracijos […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2007/2

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/ Русские в странах Балтийского региона: меньшинство и государство Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2007.- 255 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Pristatomas leidinys skirtas rusų mažumos Baltijos jūros regiono šalyse socialinės raidos aspektų analizei. Jame nagrinėjama trijų šalių – Lietuvos, Latvijos […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2007/1

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/1: Tadas Leončikas. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2007.- 206 p. iliustr. – Santr. anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Šiame leidinyje spausdinama studija nagrinėja pagrindinę asimiliacijos tendenciją šiuolaikinėje Lietuvoje, t.y. asimiliaciją į visuomenės daugumą. Publikacijoje aptariamos sociologinės asimiliacijos sampratos, įvertinama etninių grupių amžiaus struktūra, gimtosios kalbos paplitimas, nedeklaravusių […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2006/1

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2006/1: ETNINIS NEPAKANTUMAS/ Ethnicity Studies 2006/1: Ethnic Intolerance Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2006.- 184 p. iliustr. – Santr. lietuvių ir anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Pristatomas leidinys – tai teminis straipsnių rinkinys, skirtas etninio nepakantumo raiškos Lietuvoje analizei. Leidinio pradžioje pateikiama pastarųjų metų etninio nepakantumo ir ksenofobijos tendencijų Lietuvoje apžvalga. Keletas leidinio straipsnių […]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Etniškumo studijos 2005

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2005: Vida Beresnevičiūtė. Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2005.- 182 p. iliustr. – Santr. anglų k. – Bibliogr. išnašose. ISSN 1822-1041 Šis teminis leidinys yra skirtas sociologės Vidos Beresnevičiūtės atliktai studijai, kurioje atskleidžiamas etninių grupių socialinės integracijos turinys. Pristatoma studija atspindi tyrimo perspektyvą, grindžiamą siekiu sociologinę etninių grupių santykių analizę […]

Patalpinta: Etniškumo studijos