EN 

Kvietimas į konferenciją „ETNINĖ IR RELIGINĖ ĮVAIROVĖ: ĮTRAUKTIES STRATEGIJOS ĮMONĖSE”

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos „Įvairovės Chartija“ su partneriais kviečia Jus į konferenciją, kurioje bus diskutuojama, kaip įmonės Lietuvoje užtikrina įvairovės valdymą darbo vietoje taikydamos skirtingas įtraukties strategijas. Nevyriausybinio sektoriaus patirtis ir praktika leis giliau pažvelgti į pažeidžiamų grupių įtraukimą į darbo rinką atsižvelgiant į platesnį integracijos politikos kontekstą Lietuvoje, o EBPO patirtis suteiks galimybę susipažinti su naujausiomis vyraujančiomis įtraukios darbo vietos kūrimo strategijomis Europoje. Konferencija skirta privačiam sektoriui bei atvira visoms suinteresuotosioms šalims, siekiančioms užtikrinti draugišką ir įtraukią darbo aplinką visiems kuriant ir įgyvendinant inovatyvias įtraukties priemones darbo vietoje.

Konferencija vyks: „Western Union Processing Lietuva“, J. Balčikonio g. 9, 3 sektorius, Delta biurų pastatas, Vilnius.

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.