EN 

Išleista monografija „Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai”

Monografijoje analizuojama, kaip socialinis ir istorinis teisingumas formuojamas žiniasklaidoje, viešojoje erdvėje, švietimo politikoje, nevyriausybiniame sektoriuje. Autoriai tyrinėja, kaip individai dalyvauja socialinio ir istorinio teisingumo procesuose; kokios yra jų socialinio ir istorinio teisingumo patirtys ir sampratos; kada istorinis ir socialinis teisingumas vienos etninės grupės atžvilgiu tampa neteisybe kitai grupei. Kadangi istorinio teisingumo klausimai iškyla ir vėl užmirštami, monografijoje analizuojama, kas ir kodėl atkreipia dėmesį į įvairias istorines neteisybes; kieno balsai pripažįstami, o kieno nutildomi; kokį vaidmenį istorinio teisingumo procesai vaidina formuojant  socialinį teisingumą.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Comments are closed.